Monday , April 15 2024

Θέμα: Συνέχιση λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Σύμφωνα
με το Υπόμνημα που συνέταξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται υποβάθμιση του ρόλου και της σημασίας που έχει η λειτουργία των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην ελληνική κοινωνία.
Είναι
χαρακτηριστική η μείωση κατά 50% (από
2800€ σε 1400€) του ποσού της επιδότησης ανά παιδί (voucher) εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας το καλοκαίρι 2012,
καθώς και η μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στον αριθμό των εξυπηρετούμενων
παιδιών (από τις 17.405 αιτήσεις επωφελούμενων
μητέρων ικανοποιήθηκαν μόνο οι 9.330
(42% μείωση)
, μολονότι οι ανάγκες των οικογενειών είναι αυξημένες όσο
ποτέ άλλοτε.

Επίσης,
σημειώνεται η επιλογή του Υπουργείου
Εργασίας, να μην συμπεριληφθούν τα Κ.Δ.Α.Π. στην β΄ κατανομή εγκρίσεων θέσεων, η οποία ανήλθε στο ποσό των 40.000.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν
μόνο για τις ανάγκες των
Παιδικών Σταθμών, τη στιγμή μάλιστα που μέρος του ποσού αυτού (τα 20.000.000) προήλθε από τη μείωση της
επιδότησης, αλλά και των παιδιών, των Κ.Δ.Α.Π.
Ήδη,
επί του θέματος έχουν κατατεθεί από συναδέλφους Βουλευτές Ερωτήσεις και
Αναφορές στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι απαντήσεις επί των  οποίων δεν καλύπτουν το εύρος των ζητημάτων
που έχουν τεθεί.
Με δεδομένη:
         
Την κρισιμότητα της περιόδου που διανύουμε,
καθώς αποτελεί την περίοδο στην οποία πρέπει
να ληφθούν όλες οι αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Εργασίας
, τόσο για
την παράταση του προγράμματος για το
σχολικό έτος 2013-2014
, όσο και για την υπαγωγή του στο νέο πρόγραμμα «ΣΕΣ 2014-2020».
         
Την
ανησυχία για την συνέχιση του προγράμματος, τόσο των εργαζομένων όσο και των χιλιάδων
φτωχών οικογενειών
από όλη την Ελλάδα που έχουν ανάγκη και στηρίζονται
σε αυτές τις Δομές καθώς εξυπηρετούνται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα τελευταία 13 χρόνια.
Ερωτάται ο αρμόδιος
Υπουργός (Εσωτερικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)
:

1.   
Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το
Υπουργείο Εργασίας, ώστε το πρόγραμμα μέσω του οποίου λειτουργούν τα Κ.Δ.Α.Π.
(Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής) να υπαχθεί στον αναπτυξιακό
προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020;
2.   
Αν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να
εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και συνεπώς η
συνέχιση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην ελληνική οικογένεια;
3.   
Θα προβλεφθεί για την επόμενη χρονιά (εφόσον
συνεχιστεί το πρόγραμμα) αύξηση του αριθμού των εγκρίσεων παιδιών, με δεδομένο
πως για την σχολική χρονιά 2012-2013 χιλιάδες θέσεις έμειναν κενές σε πολλά από
τα Κ.Δ.Α.Π. της επικράτειας λόγω των καλοκαιρινών ρυθμίσεων του Υπουργείου
Εργασίας;
4.   
Θα αυξηθεί το ποσό της επιδότησης για κάθε παιδί με
στόχο να φτάσει το ποσό που ήταν πριν την εφετινή μείωση, η οποία δημιούργησε
τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. καθώς προκάλεσε απολύσεις
προσωπικού και μειώσεις ωραρίων με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι Δομές με
την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα που λειτουργούσαν μέχρι πέρσι;
5.   
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή σχεδιασμός για την
δημιουργία Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. και μεταφορά των δομών Κ.Δ.Α.Π.
και Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. σε αυτές, είτε με συγχρηματοδότηση από Κοινοτικούς πόρους
είτε με χρηματοδότηση από τον τακτικό κρατικό Προϋπολογισμό;
6.    Θα υπάρξει πρόβλεψη νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των φορέων υλοποίησης
από τον φορέα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που φτάνουν
στους Δήμους για τα Κ.Δ.Α.Π. θα καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές τους ανάγκες;
27.5.2013                                                                        Ο ερωτών
Βουλευτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ