Friday , May 17 2024

Κοντογιάννης: Τα 25 μέτρα της ΝΔ που θα ενισχύσουν τους αγρότες

Προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα

Η ενίσχυση του Αγροτικού Τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωτογενής Τομέας πρέπει και μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας για την οικονομική ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνει ο πρώην Υφυπουργός και υπ. Βουλευτής Ηλείας ΝΔ Γιώργος Κοντογιάννης, οι αγρότες πρέπει να στηριχθούν από το κράτος, όχι μόνο με στόχο να επιλυθούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά να οδηγούν σε ένα επόμενο βήμα που είναι να καταστεί η αγροτική παραγωγή ελκυστική ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες:

 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
 • τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας

Κύριες Δράσεις για την Υλοποίηση της Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας

 1. Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με συντελεστή 10%.
 2. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς. Μειώνουμε τη φορολογία στο 10% για τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα.
 3. Για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%, με τη διατήρηση του αφορολογήτου και με επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 4. Μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων, από το 29% στο 20%, σε δύο χρόνια.
 5. Μειώνουμε τη φορολογία στα μερίσματα από το 15% στο 5%.
 6. Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια.
 7. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα.
 8. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.
 9. Μείωση των κύριων ασφαλιστικών εισφορών, από το 20% στο 15%, εντός μίας τετραετίας.
 10. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων.
 1. Καθιερώνουμε τακτικό διάλογο με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών.
 2. Ίδρυση ενιαίας αδειοδοτικής αρχής σε επίπεδο υφυπουργού, ώστε, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, να έχει τη δυνατότητα αυτή η αρχή να αδειοδοτεί τις επενδύσεις.
 3. Επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και υιοθέτηση αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών.
 4. Για την εξισωτική αποζημίωση επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής των πραγματικών δικαιούχων κτηνοτρόφων.
 5. Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις δεσμευόμαστε για καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων.
 6. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος).
 7. Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή
 8. Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς
 9. Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας
 10. Ουσιαστική ενίσχυση των νέων αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας πληθυσμού.
 11. Δημιουργούμε Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας.
 12. Προωθούμε τη στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
 13. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων.
 14. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποκτά νέα δομή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο.
 15. Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή.