Tuesday , July 16 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ-ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩN

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη συζήτηση που
έγινε χθες αλλά και στην επιτροπή, είναι κοινώς παραδεχτό ότι η εφοδιαστική
συνιστά έναν από τους κυριότερους οικονομικούς -και όχι μόνο- παράγοντες που
επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό
εργαζομένων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Η Ελλάδα διαθέτει όλους εκείνους τους παράγοντες και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής
ως ενός εκ των βασικών κλάδων που μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από
την κρίση και τη δημιουργία σταθερών βάσεων ανάπτυξης.

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά σε γενικές διατάξεις.

Στο άρθρο 1, γίνεται ο ορισμός της εφοδιαστικής των δραστηριοτήτων
και των υπηρεσιών που παρέχει.

Στο άρθρο 2, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και καθορίζεται
ποιες δραστηριότητες εμπίπτουν ή όχι στις παρούσες διατάξεις.

Στα άρθρα 4 και 5, θεσμοθετούνται κανόνες για την αστική μεταφορά
και διανομή προϊόντων μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
και την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής.

Στο άρθρο 6, καθορίζονται οι κύριες δράσεις της αρμόδιας για
θέματα εφοδιαστικής οργανικής μονάδας του Υπουργείου Υποδομών, ενώ το άρθρο 7,
ορίζει τη σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, το
οποίο λειτουργεί ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο των Υπουργείων
Υποδομών και Ανάπτυξης.

Το
Κεφάλαιο Β΄ του πρώτου μέρους, αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων
αποθήκευσης και διανομής.

Στο
άρθρο 8, ορίζεται ως κριτήριο για τη διαδικασία αδειοδότησης των κέντρων
αποθήκευσης και διανομής η περιβαλλοντική κατάταξη με βάση το ν. 4014/2011 και
καταργείται επί της ουσίας η διάκριση μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών
αποθηκών.

Στο
άρθρο 9, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των κέντρων αποθήκευσης
και διανομής εκτός ΒΙΠΕ και σε περιοχές εντός εκγεκριμένου σχεδίου πόλεως. Οι
όροι δόμησης για τα κέντρα αυτά, εξομοιώνονται με τους όρους δόμησης που
ισχύουν για τα βιομηχανικά κριτήρια.

Στο
άρθρο 10, ορίζονται τα σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνδέσεις των κέντρων με
επαρχιακές και εθνικές οδούς.

Σύμφωνα
με το άρθρο 13, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν κέντρα αποθήκευσης
και διανομής και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 ή
του ν. 3982/2011, θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο.

Ως
προς τις εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου για να
λειτουργήσουν ως κέντρα αποθήκευσης και διανομής και δεν έχουν σχετική άδεια,
δίνεται προθεσμία δύο ετών για να προβούν στις σχετικές ενέργειες για την
απόκτηση της άδειας.

Το
δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, αφορά στα επιχειρηματικά-εμπορευματικά πάρκα.
Στο άρθρο 14, προβλέπεται η δημιουργία επιχειρηματικών-εμπορευματικών πάρκων
εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας, με έκταση πεντακοσίων στρεμμάτων.

Κύριε
Υπουργέ, έχουμε μια διαβεβαίωση για το άρθρο 14 ότι θα υπάρξει κάποια διόρθωση
προς τα κάτω, δηλαδή τα πεντακόσια στρέμματα να περιοριστούν είτε στα διακόσια
πενήντα, όπως ήταν παράκληση των περισσότερων πλευρών, είτε στα τριακόσια
στρέμματα. Αν έχετε την καλοσύνη, στη διάρκεια της συζήτησης να μας πείτε τι
ακριβώς αποφάσισε το Υπουργείο.

Με
το άρθρο 15, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών- εμπορευματικών
πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην
στρατόπεδο «Γκόνου».

Στο
άρθρο 16, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας Α.Ε.» ορίζεται ως αρμόδιο για την τυποποίηση και προτυποποίηση
δραστηριοτήτων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις, αποτελούν ένα
πρώτο πλαίσιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής. Είναι βέβαιο πως η επιτυχία
του παρόντος νομοσχεδίου εξαρτάται και από τις υπουργικές αποφάσεις που θα
εκδοθούν προς υλοποίησή του αλλά κυρίως από την ταχύτητα με την οποία θα
εκδοθούν αυτές οι αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ως Κυβέρνηση,
οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα γίνουν σε
εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την
ανάπτυξη της εφοδιαστικής, ως βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Πρόεδρε, απ’ όσα ακούσαμε εδώ
προκύπτει ένα σημαντικό συμπέρασμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία σταθερή τακτική η
οποία στηρίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτον, την τακτική της στείρας άρνησης σε ό,τι
προτείνει η Κυβέρνηση, ακόμη και για εκείνα που συμφωνεί. Δεύτερον, την τακτική
του «πάρε κόσμε, τώρα που γυρίζει!» Λέει όχι σε ό,τι και αν προτείνει η
Κυβέρνηση, ακόμη και καλό να είναι, και ναι σε ό,τι ζητάει ο κάθε ψηφοφόρος, ο
κάθε κοινωνικός ή συνδικαλιστικός φορέας.

Μέσα σε αυτά βάζουν και το ζήτημα που
έθεσε προηγουμένως ο Πρόεδρος. Αναφέρθηκε στο ζήτημα της σεισάχθειας. Και
βέβαια, αυτό είναι που δημιουργεί πρόβλημα στις εισπράξεις του δημοσίου, οδηγεί
σε μια άτυπη στάση πληρωμών και κυρίως δημιουργεί πλήγμα στην αξιοπιστία μας ως
χώρα, που σημαίνει πλήγμα στην αξιοπιστία της οικονομίας. Όλα αυτά, βέβαια,
χωρίς να υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος, χωρίς δηλαδή να υπολογίζονται οι
θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, έγινε ήδη
αναλυτική παρουσίαση από τους αρμοδίους Υπουργούς. Θέλω μόνο να αναφερθώ στην
τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι μεν λογιστικού
περιεχομένου, αλλά ουσιαστικά ενισχύει την τραπεζική πίστη εν όψει των
stress test και
ταυτόχρονα κρατά αλώβητα τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Και εδώ η Αξιωματική Αντιπολίτευση φάσκει
και αντιφάσκει. Από τη μία λέει ότι τάσσεται υπέρ της σταθερότητας του
τραπεζικού συστήματος, γνωρίζοντας ότι χωρίς σταθερό τραπεζικό σύστημα δεν
μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία και από την άλλη μιλάει για σκάνδαλο σχετικά
με την τροπολογία, όταν ο Υπουργός Οικονομικών ενισχύει με την τροπολογία αυτήν
την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος.

Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση με πράξεις
και όχι με λόγια εγγυάται τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και της
οικονομίας. Εκείνο που περιμένουμε, βέβαια, από τις τράπεζες είναι μετά από τα
stress test να
ενισχύσουν τη ρευστότητα της αγοράς και ιδιαίτερα να ενισχύσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τη σημαντική τροπολογία του
Υπουργείου Εργασίας για τους αγρότες, θέλω να πω πως είναι κάτι το οποίο έπρεπε
να το έχουμε ήδη κάνει. Γίνεται αυτήν τη στιγμή στα όρια της αντοχής του
οικονομικού μας συστήματος. Ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα για τους
αγρότες, με δεδομένο ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα που μπορεί
να προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία. Τουλάχιστον εξισώνουμε τον ΟΓΑ
με τα υπόλοιπα ταμεία.

Είναι προς τιμή του Υπουργού Εργασίας που
έκανε αποδεκτή τη διόρθωση αυτή που φέραμε οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τους
Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την αξιοποίηση των πλασματικών ετών για τη
συμπλήρωση των σαράντα ετών. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι αυτό δημιουργεί ένα
κίνητρο ασφάλισης για όλους τους αγρότες και κυρίως για τη νέα γενιά των
αγροτών.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω
μία αναφορά στη «βροχή» τροπολογιών –διότι πρόκειται περί «βροχής» τροπολογιών-
που είναι μεν απαραίτητο να ψηφιστούν, αλλά δεν είναι κατανοητό γιατί πρέπει να
έρχονται στο «παρά ένα».

Η πρακτική αυτή στερεί πολιτικά
επιχειρήματα από την Κυβέρνηση, αφού δίνει το δικαίωμα –και το είδαμε στην
πράξη, στην Αντιπολίτευση- να ισχυρίζεται ότι δεν γίνεται εξαντλητική συζήτηση
επί των διατάξεων που θα ψηφίσουμε, αφού το σύνολο των τροπολογιών δεν πέρασε
από την εξαντλητική συζήτηση που γίνεται στις επιτροπές.

Πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι δεν
είναι μόνο ζήτημα κοινοβουλευτικής τάξης, αλλά και ζήτημα πολιτικής ουσίας που
δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, ιδιαίτερα τώρα όταν ζητούμε όλοι να διαμορφωθεί
ένα πολιτικό τοπίο τέτοιο που δεν θα μας οδηγήσει σε πολιτικές περιπέτειες.

Ευχαριστώ.