Friday , January 22 2021

Θέμα: Οδικός Άξονας Αρχαίας Ολυμπίας – Τριπόλεως

           

Στην Ερώτηση με α.π 5420/30.1.2008 που είχα καταθέσει στη
Βουλή, αναφορικά με τον οδικό άξονα Αρχαίας Ολυμπίας-Τριπόλεως έλαβα ως
απάντηση από τον τ. Υφυπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Θ. Ξανθόπουλο τα εξής:

            Α. Σχετικά με την πορεία των
εργασιών βελτίωσης και ολοκλήρωσης του υφιστάμενου οδικού άξονα που συνδέει την
Αρχαία Ολυμπία με την Τρίπολη, μέσω Λαγκαδίων και Βυτίνας, σύμφωνα με έγγραφο
της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει ολοκληρωθεί το 85% του άξονα «Βυτίνας-Αρχαίας
Ολυμπίας» και όχι την οδό «Αρχαίας Ολυμπίας-Μεγαλόπολης». Επίσης, συντάσσονται
μελέτες για το

τμήμα «Διασταύρωση Κοκλαμά» έως όρια Νομού Ηλείας (γέφυρα
Σέκουλα) και η παράκαμψη «Σταυροδρομίου-Καλιανίου» συνολικού μήκους 8χλμ. Ακόμα
βρίσκεται σε εξέλιξη από το ΥΠΕΧΩΔΕ η ανάθεση της μελέτης «Παράκαμψη
Λαγκαδίων», συνολικού μήκους 7,5
χλμ.

            Β. Σχετικά με το τμήμα
Λούβρο-Λιναριά, επισυνάπτεται έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο
οποίο αναφέρεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Γ’ ΠΕΠ και εκκρεμεί η έγκριση
ανανέωσης της απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία απαιτείται για τη
δημοπράτησή του. Ο σχετικός φάκελος έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ’ αριθμ. 1970/6-2-07 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
            Γ. Η προτεινόμενη (μέσω νέας
χάραξης) σύνδεση της Αρχαίας Ολυμπίας με την Τρίπολη θα αντιμετωπιστεί από το
ΥΠΕΧΩΔΕ με την ένταξη της μελέτης με ακριβή τίτλο «Μελέτη οδού Αρχαίας
Ολυμπίας-Μεγαλόπολη, τμήμα Γέφυρα Σέκουλας-Καρύταινα- Μεγαλόπολη»
προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.
            Ακόμα,
σύμφωνα με την απάντηση και πάλι του τ. Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Θ. Ξανθόπουλου
στην Ερώτηση με 6876/1.10.2008, για την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών α)
Λούβρου-Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας, β) Παράκαμψη Σταυροδρομίου, γ) Παράκαμψη
Λαγκαδιών-Λευκοχωρίου τα οποία έχουν ενταχθεί στη «Μελέτη του Οδικού Άξονα
Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία (κατά τμήματα)», έχει εξασφαλιστεί από το Γ’ ΚΠΣ
χρηματοδότηση 5.963.015,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των γεωτεχνικών
εργασιών).
            Για τις υπόψη μελέτες των
προαναφερθέντων υποτμημάτων (α) και (β) υπογράφτηκε στις 28.8.07 η σχετική
σύμβαση (συμβατικής αμοιβής περίπου 1.650.000 ευρώ). Επίσης, υπογράφτηκε στις
8.1.08, η αντίστοιχη σύμβαση γεωτεχνικών ερευνών (συμβατικής αμοιβής 610.000
ευρώ). Με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2009.
            Επίσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ  προκήρυξε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3316/2003 τη μελέτη Παράκαμψης Λαγκαδίων και Λευκοχωρίου (υποτμήμα γ).
προεκτιμώμενης δαπάνης 2.860.000 ευρώ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής.
            Ωστόσο και παρά την πάροδο τόσων χρόνων,
κανένα από τα έργα δεν έχει υλοποιηθεί. Ακόμα και το οδικό τμήμα που έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τη Λιναριά, έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου με αποτέλεσμα να
έχει σχεδόν καταστραφεί.
            Με δεδομένο ότι:
              
Ο
οδικός άξονας Αρχαίας Ολυμπίας-Τριπόλεως είναι ύψιστης σημασίας για την Ηλεία,
καθώς αποτελεί την ανατολική οδική πύλη του Νομού
              
Η
ολοκλήρωσή του θα φέρει πιο κοντά την Ηλεία στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα
αστικά κέντρα καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την πρόσβαση σε επισκέπτες και
τουρίστες, διευκολύνοντας παράλληλα και τις μεταφορές.
              
Ειδικά
το τμήμα Αρχαία Ολυμπία-Μεγαλόπολη θα συνδέσει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους
που βρίσκονται στην Αρχαία Ολυμπία, στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης και
στη Σπάρτη και θα συμβάλει στη σταθερή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όλης της
ενδοχώρας της Πελοποννήσου.
              
Η
ανάπτυξη της Ηλείας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την υλοποίηση έργων υποδομής.
              
Ο
συγκεκριμένος οδικός άξονας διέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από περιοχές της
Ηλείας που έπληξαν οι φονικές πυρκαγιές το 2007.
           
Ερωτάται
ο αρμόδιος Υπουργός:
1.   
Τι
ακριβώς έχει γίνει με κάθε ένα από τα έργα και υποέργα που αναφέρονται παραπάνω;
2.   
Σε
περίπτωση που είχαν εγκριθεί κοινοτικά κονδύλια για κάποια από τα έργα που δεν
υλοποιήθηκαν, τα ποσά αυτά χάθηκαν ή διατέθηκαν για άλλα έργα;
3.   
Ποια
έργα προβλέπεται να γίνουν για την υλοποίηση του οδικού άξονα Αρχαίας Ολυμπίας –
Τριπόλεως, με τι είδους χρηματοδότηση και με ποιο χρονικό ορίζοντα;
4.   
Για
το οδικό τμήμα που έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει παραδοθεί, θα προχωρήσετε σε
εργασίες συντήρησης;
        1-10-2013                                                                                  Ο
Ερωτών Βουλευτής