Friday , July 19 2024

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους

Σε
αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να
εκμεταλλευτούμε όλες τις διαθέσιμες πηγές που μπορούν να ενισχύσουν την
οικονομία, την ανταγωνιστικότητα
και την απασχόλησης στη χώρας μας.
Μια τέτοια πηγή είναι
και τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των οποίων η
δυνατότητα αξιοποίησης είναι πολύ μεγάλη, αφού η Ελλάδα διαθέτει μεγάλα
διαστημάτα ηλιοφάνειας. Τα πλεονεκτήματα πολλά και αυτονόητα:
Ενεργειακή
απεξάρτηση της Ελλάδας από ορυκτά καύσιμα, χαμηλότερο κόστος, υψηλή απόδοση, σε
μια εποχή μάλιστα που ακόμη και το πετρέλαιο παρουσιάζει έλλειψη μέχρι και σε
σχολεία και στρατόπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα
ήθελα να επαναφέρω την πρόταση που είχα υποβάλλει αρχικά τον Ιούνιο του 2006
στον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Σιούφα, ο οποίος και είχε ανταποκριθεί
θετικά, για ευρεία χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα νέα μεγάλα έργα και
κυρίως στις νέες Εθνικές Οδούς, καθώς και την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε
όσο το δυνατόν περισσότερα δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους.
Επίσης, σχετική
Ερώτηση είχα καταθέσει και την 1.2.2012/απ. 5266, στην οποία έλαβα την ακόλουθη
απάντηση από τον τ. Υφυπουργό Περιβάλλοντος: «Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με
τίτλο «Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις» (ΦΕΚ Β’ 1557/22.10.2010), που συμπληρώνει το Ειδικό
Πρόγραμμα (ΦΕΚ Β’ 1079/4.6.2009), δίνεται το δικαίωμα ένταξης σε Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (π.χ. δημοτικές επιχειρήσεις) και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου με κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πλέον τα φωτοβολταϊκά συστήματα που
εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μπορούν να εγκαθίστανται, όχι μόνο στις
στέγες, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, με σκίαστρα, καθώς και σε
βοηθητικούς χώρους κτιρίων, αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Το Πρόγραμμα ισχύει
για όλη την Επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα
Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10
kwp
και τα λοιπά Μη διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5
Kwp». 
Ως προς τη χρηματοδότηση για την
εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, προτείνω τη δημιουργία ειδικών συμφωνιών με τις
τράπεζες, οι οποίες θα καλύπτουν το κόστος εγκατάστασης και στη συνέχεια η
αποπληρωμή τους θα γίνεται χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων αλλά απευθείας από τη
ΔΕΗ. Η τράπεζα θα λαμβάνει  συγκεκριμένο
ποσοστό από το χρηματικό ποσό που θα επιστρέφει από τη λειτουργία του
συστήματος η ΔΕΗ, χωρίς τη μεσολάβηση του ιδιοκτήτη-φορέα, ο οποίος θα λαμβάνει
το υπόλοιπο.
Πρόσφατο παράδειγμα χρήσης
φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια, είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε 26 σχολεία
του Δήμου Σερρών. Το κόστους του έργου ανέρχεται σε 572.000 ευρώ και
χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου. Τα σχολεία στα οποία τοποθετούνται
τα συστήματα θα πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στη ΔΕΗ. Από την πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας θα εισπράττουν συνολικά περίπου 70.000-80.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό
θα αφαιρείται το ποσό που πρέπει να πληρώσουν για κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στη ΔΕΗ. Το καθαρό ποσό που θα απομένει, οι σχολικές επιτροπές θα το
διανέμουν στα σχολεία για τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Κατόπιν
τούτων Ερωτώνται ο αρμόδιοι Υπουργοί (
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)
:
1.   
Θα
εξετάσετε την πρόταση για χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όσο το δυνατόν
περισσότερους κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτίρια-και ειδικά σε σχολεία
κατά το πρότυπο των σχολείων στις Σέρρες;
2.   
Σε
ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι Δήμοι, ώστε να προχωρήσουν στην τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στα οποία
έχουν δικαιοδοσία;
3.   
Θα
εξετάσετε τη δημιουργία ειδικών συμφωνιών με τις τράπεζες για χρηματοδότηση της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους
χώρους;
4.   
Στο
πλαίσιο αναθεώρησης των συμφωνιών για την κατασκευή των νέων εθνικών
αυτοκινητόδρομων προτίθεστε να θέσετε και το ζήτημα του φωτισμού των νέων
εθνικών αξόνων μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων;
25.6.2013                                                                    Ο
ερωτών Βουλευτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ