Tuesday , September 26 2023

Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχέδιο για τα ΤΕΙ της Ηλείας — Προτάσεις Κοντογιάννη στον Αρβανιτόπουλο

Για
το σχέδιο «Αθηνά» ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Απασχόλησης Γιώργος
Κοντογιάννης δήλωσε τα εξής:
«Το
αναμορφωμένο σχέδιο «Αθηνά» που παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας, αν και είναι
καλύτερο από το αρχικό είναι βέβαιο πως επιδέχεται βελτιώσεις, οι οποίες
ευελπιστούμε να πραγματοποιηθούν μέχρι την οριστικοποίησή του. Βέβαια είναι
πιθανό οι βελτιώσεις αυτές να είχαν γίνει ήδη, αν είχε πραγματοποιηθεί η δεύτερη
συνάντηση των φορέων της Ηλείας με την ηγεσία του Υπ. Παιδείας, για την οποία
υπήρχε αρχικά δέσμευση.
Είναι
δεδομένο πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ηλείας πρέπει να ενισχυθεί
περισσότερο, με απώτερο στόχο τη δημιουργία αυτόνομης Σχολής, πολλώ δε μάλλον
αφού

τα δημοφιλέστερα μέχρι σήμερα τμήματα που υπήρχαν στην Ηλεία (ΜΜΕ και
Πληροφορικής) δεν περιλαμβάνονται στο νέο σχεδιασμό.

Προς
την κατεύθυνση αυτή στις 8 Φεβρουαρίου είχα αποστείλει επιστολή προς τον
Υπουργό Παιδείας, στην οποία καταγράφονταν οι προτάσεις μου σχετικά με τα ΤΕΙ
Ηλείας, στη βάση της κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδίου».
Ακολουθεί
το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον Υπουργό Παιδείας.
                 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο
πλαίσιο της κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδίου για τη σύσταση
αυτόνομης σχολής στην Ηλεία θα ήθελα να καταθέσω τις εξής προτάσεις, οι οποίες:
 • Κινούνται στον άξονα της
  δημιουργίας τμημάτων που διαθέτουν συναφές μεταξύ τους γνωστικό
  αντικείμενο
 • Σχετίζονται με τις ανάγκες της
  αγοράς και τα χαρακτηριστικά (οικονομικά-κοινωνικά-πολιτισμικά) της
  περιοχής.
Προς
την κατεύθυνση αυτή αλλά και με δεδομένο ότι στηρίζω τη θέσητων Δημάρχων Πύργου
και Αμαλιάδος για την παραμονή στην Ηλεία των υφισταμένων τμημάτων, έχω να
προτείνω τα εξής:
 1. Ως προς το τμήμα «Διαχείριση πολιτιστικών και
  τουριστικών μονάδων
  », που θα προκύψει από το υφιστάμενο τμήμα
  Μουσειολογίας, θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει:
i.      Τον τομέα της διοίκησης αθλητικών μονάδων/οργανισμών. Η Ηλεία οφείλει να
αξιοποιήσει το
brand
name
της Αρχαίας Ολυμπίας

ως γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο την κατάρτιση ανθρωπίνου
δυναμικού στην οργάνωση και διαχείριση του αθλητισμού και των αθλητικών γεγονότων
και την μελέτη του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου και όχι μόνο ως μίας
εμπορευματοποιημένης δραστηριότητας.
ii.    Τον τομέα της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Η Ηλεία διαθέτει δύο από
τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους την Αρχαία Ήλιδα και την Αρχαία
Ολυμπία, καθώς και δεκάδες άλλα ιστορικά μνημεία που εκτείνονται σε όλο το
φάσμα της ελληνικής ιστορίας (Μόνο ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνος θα
αναστυλώνεται για τα επόμενα 40 χρόνια). Η εκπαίδευση φοιτητών προς την
παραπάνω κατεύθυνση αποτελεί ανάγκη για την περιοχή, καθώς η συντήρηση και η
προβολή των ιστορικών μνημείων αποτελεί βασική προτεραιότητα ως προς την
πολιτιστική πολιτική που αφορά στην Ηλεία, η οποία, από την άλλη πλευρά συνιστά
ιδανικό τόπο για όποιον επιθυμεί  να
ασχοληθεί με τη συντήρηση αρχαιοτήτων.
 1. Η δεύτερη κατεύθυνση στην οποία
  θα πρέπει να κινηθούμε, καθώς η Ηλεία είναι ένας κατεξοχήν γεωργικός νομός
  (περίπου το 60%-70% των κατοίκων ασχολείται με την γεωργική παραγωγή),
  είναι, αυτό που κι εσείς προτείνατε, η δημιουργία ενός ΤΕΙ που θα αφορά
  στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή. Οφείλουμε
  να δώσουμε στους νέους μας όλες εκείνες τις γνώσεις προκειμένου να γίνουν
  επαγγελματίες-επιχειρηματίες αγρότες ή κτηνοτρόφοι και όχι μόνο απλοί
  εργάτες γης. Μάλιστα με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση επιτάσσει την
  επιστροφή στον πρωτογενή τομέα, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις
  κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές για σταθερή και μακροχρόνια ανάπτυξη
  της αγροτικής οικονομίας της περιοχής. Το εν λόγω τμήμα μπορεί να
  λειτουργήσει αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις Ινστιτούτου Αμπέλου και
  Οπωροκηπευτικών στον Κόροιβο (περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά του
  Κάμπου) το οποίο έχει παράδοση στην αγροτική έρευνα με μεγάλες δυνατότητες
  ανάπτυξης.
i.      Μια εναλλακτική ή συμπληρωματική
προσέγγιση ως προς τον παραπάνω τομέα είναι η Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής. Η Δημιουργία Σχολής με το
συγκεκριμένο αντικείμενο θα συμβάλει στη δημιουργία εξειδικευμένου
επιστημονικού προσωπικού ως προς την παραγωγή συντήρηση, συσκευασία, διανομή
και χρήση ασφαλών και οργανοληπτικά αποδεκτών, από τον καταναλωτή τροφίμων.
ii.    Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η
δημιουργία ΤΕΙ Οργάνωσης και Λειτουργίας
Αγροτικών και Συνεταιριστικών Μονάδων
, με δεδομένο ότι στην Ηλεία- και
γενικότερα στη Ελλάδα-υπάρχουν πολλοί αγροτικοί συνεταιρισμοί, γεγονός που
αναδεικνύει τη σημαντική ανάγκη στελέχωσή τους με εκπαιδευμένο και κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα συμβάλλει και στην εξυγίανσή τους αλλά και
στη καλύτερη οργάνωσή τους. Πολύ περισσότερο 
αφού ο υγιής συνεταιρισμός είναι συνυφασμένος με τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα, ιδιαίτερα στις  νέες οικονομικές συνθήκες.
iii.   Τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν έναν
από τους πιο ελπιδοφόρους και ταχέως αναπτυσσόμενους αγροτικούς κλάδους. Με
δεδομένη την ανάγκη ενίσχυσης του συγκεκριμένου τομέα η δημιουργία ενός
τμήματος Βιολογικών και Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών
είναι βέβαιο πως θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την
αγροτική οικονομία της περιοχής.
 1. Άλλη μία πρόταση είναι η
  δημιουργία ΤΕΙ Αγροτουρισμού και
  Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού,
  το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως
  συνδετικό Τμήμα μεταξύ των δύο προηγουμένων για την ίδρυση αυτόνομου ΤΕΙ.
  Για την Ηλεία, ο τουρισμός αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πόλο στον οποίο
  μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να
  δημιουργήσουμε εκπαιδευμένα στελέχη που θα συμβάλουν στην ποσοτική και
  ποιοτική αναβάθμισή του τουρισμού στην περιοχή, με στόχο την παροχή
  ανταγωνιστικών υπηρεσιών σε σχέση με άλλες πόλεις του εσωτερικού και του
  εξωτερικού.
Ο
Αγροτουρισμός και οι υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές τουρισμού αναπτύσσονται
παγκοσμίως με ταχύτατους ρυθμούς. Το μεγάλο πλεονέκτημα των μορφών εναλλακτικού
τουρισμού είναι ότι αν αναπτυχθούν σωστά κατανέμουν το σύνολο της τουριστικής
δραστηριότητας σε όλους τους μήνες του χρόνου, κάτι το οποίο έχει ανάγκη η χώρα
μας. Ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που στρέφεται
προς τον εναλλακτικό τουρισμό ξεπερνά τα 35.000.000 και αυξάνεται με ρυθμούς
του 20% τον χρόνο.
Το κενό που
υπάρχει στην Ελλάδα στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να το καλύψει
σε ένα σημαντικό ποσοστό η Ηλεία, αφού διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
(μορφολογία, κλίμα, φυσικό πλούτο, πολιτιστική κληρονομιά κλπ), τα οποία της
επιτρέπουν να αναπτύξει σχεδόν όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού
(θρησκευτικός, ιαματικός, θεραπευτικός, πολιτιστικός, αθλητικός, γεωτουρισμός,
διατροφικός τουρισμός–οινοτουρισμός, οικοτουρισμός, κρουαζιέρα κλπ.). Στη λογική αυτή η δημιουργία ΤΕΙ το οποίο σε πανελλαδικό
επίπεδο θα είναι το μοναδικό με το συγκεκριμένο περιεχόμενο σπουδών καθίσταται
επιβεβλημένη.
 1. Τέλος, από τα
  βασικότερα στοιχεία που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των
  λουτροπόλεων της χώρας μας, μέχρι σήμερα, είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα,
  σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν
  υπάρχει σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ιατρικής υδροθεραπείας. Η
  ίδρυση Τμήματος στον τομέα της Υδροθεραπείας-Θερμαλισμού,
  εκτός από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που θα παρήγαγε, θα ενίσχυε και
  την γενικότερη πληροφόρηση για την υδροθεραπεία και την αξία της ως μια
  φυσική μέθοδος πρόληψης και θεραπείας, με αναθέρμανση της φιλοσοφίας και
  της εμπιστοσύνης για τα ιαματικά νερά από τις νεώτερες ηλικίες κυρίως.
Ο
Νομός Ηλείας διαθέτει επτά αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές: Κουνουπελίου,
Ξυλοκέρας, Πουρνάρι Πελοπίου, Φρασίνας, Μοσχονερίου, Καϊάφα και Κυλλήνης, εκ
των οποίων οι δύο τελευταίες είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα. Σε
συνδυασμό με τους παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας,
της Αρχαίας Ήλιδας και του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, η Ηλεία δύναται να
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν στους επισκέπτες της. Τουριστικό
προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, βασισμένο σε θεματικές μορφές τουρισμού (ιαματικού,
εκπαιδευτικού, συνεδριακού, αγροτικού, αθλητικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού
κ.α).
Η
ίδρυση σχετικού τμήματος θα συμβαδίσει με τις συστημικές προσπάθειες διατήρησης
και ανάδειξης του φυσικού πλούτου όλης της περιοχής. Επίσης, όχι μόνο θα τροφοδοτήσει
την αγορά με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά θα ενισχύσει την τουριστική ροή προς
τα λουτρά της περιοχής, δίνοντας πνοή στην κοινωνική ζωή του τόπου και στις
μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.
Οι παραπάνω προτάσεις κινούνται στη λογική της δημιουργίας
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προοπτική όχι μόνο για το Νομό μας αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή και αποτελούν μια σημαντική βάση επί της οποία μπορεί να
ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.
Τέλος θα ήθελα, σε ευθετότερο χρόνο, να εξετάσετε το ενδεχόμενο
συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με την ΔΟΕ και την Ολυμπιακή Ακαδημία για
την καθιέρωση ενός μεταπτυχιακού τμήματος που θα αφορά στην διδασκαλία της
Ολυμπιακής Ιστορίας και του Ολυμπιακού Ιδεώδους, από το οποίο σταδιακά θα
πρέπει να περάσουν όλοι οι προπονητές αθλητών που μετέχουν σε Ολυμπιακούς
Αγώνες. Σκοπός του συγκεκριμένου τμήματος είναι οι προπονητές να
μεταλαμπαδεύουν και στους αθλητές τα ολυμπιακά ιδεώδη ώστε να αποφεύγονται
θλιβερά φαινόμενα με ρατσιστικά σχόλια και αποκλεισμούς, που ζήσαμε στους
τελευταίους ολυμπιακούς αγώνες».