Tuesday , July 16 2024

Οι ενέργειες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποκατάσταση των ζημιών από την υπερχείλιση του Αλφειού

Στις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του
Αλφειού, αναφέρεται ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης απαντώντας σε Ερώτηση που είχε
καταθέσει στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ και πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης
Γιώργος Κοντογιάννης.
Ο Γιώργος Κοντογιάννης είχε ζητήσει
να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και
να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους πληγέντες, ενώ
παράλληλα είχε επισημάνει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να δοθεί οριστική
λύση στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζει ο Αλφειός
ποταμός.
Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Τσαυτάρη:
·        
Φυτικό κεφάλαιο
Όσον αφορά στις προκληθείσες από τη
βροχόπτωση-πλημμύρα της 18ης Ιανουαρίου 2013 ζημιές, κυρίως σε
καλλιέργειες σιτηρών, τριφυλλιών αλλά και εσπεριδοειδών, στους Δήμους Αρχαίας
Ολυμπίας  και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ΠΕ
Ηλείας, διενεργήθηκαν από τον ΕΛΓΑ επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και
υποβάλλονται δηλώσεις ζημιάς.
Επισημαίνεται ότι, το έργο των εξατομικευμένων
εκτιμήσεων θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής δηλώσεων και, στη συνέχεια,
μετά την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα
και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με
την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
·        
Ζωικό κεφάλαιο
Όσον αφορά στις ζημιές που προξενήθηκαν στο ζωικό
κεφάλαιο (μελίσσια και αιγοπρόβατα) αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της
εκτιμητικής διαδικασίας, ώστε, στη συνέχεια, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις
στους δικαιούχους παραγωγούς.
Σημειώνεται, τέλος, ότι από το προαναφερόμενο αίτιο
δεν έχουν αναφερθεί από τις ανωτέρω περιοχές αιτήματα για ζημιές σε
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αρμοδιότητας ΠΣΕΑ) ή σε πάγιο κεφάλαιο.
Εφόσον αναφερθούν, ο ΕΛΓΑ θα προβεί άμεσα στην καταγραφή τους.
·        
Εγγειοβελτιωτικά έργα και αγροτικά οδικά δίκτυα
Για τις προκλησθείσες στα εγγειοβελτιωτικά έργα και
στα αγροτικά οδικά δίκτυα εντός της περιμέτρου αυτών ζημιές από έντονα καιρικά
φαινόμενα, θα πρέπει:
1.      Να συνταχθεί τεχνική έκθεση με προϋπολογισμό, στην
οποία να καταγράφεται ο απαιτούμενος προϋπολογισμός αναλυτικά για την
αποκατάσταση των ζημιών, και
2.      Να υποβληθεί στη Διεύθυνση Αξιοποίησης
Εγγειοβελιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ από την εποπτεύουσα
Υπηρεσία του Ο.Ε.Β ή την οικεία Περιφέρεια μαζί με το αίτημα για την οικονομική
ενίσχυση.
Σημειώνεται ότι τα ποσά που διατίθενται είναι
περιορισμένα και ικανά να καλύψουν μικρό τμήμα των απαιτούμενων πιστώσεων για
μικρής έκτασης ζημιές και δαπάνες Δ.Λ.Σ στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β,
ενώ τα αιτήματα συγκεντρώνονται και συνεξετάζονται στο πλαίσιο των εκάστοτε
(κατ’ έτος) διατιθέμενων πιστώσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των εν λόγω
δαπανών από το Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Εργων, είναι να
αποδεικνύεται ότι οι ωφελούμενοι από τα έργα παραγωγοί αδυνατούν να καταβάλουν
το κόστος των ζημιών.
Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΕΒ θα πρέπει να αποστείλει στον
ΥΠΑΑΤ αναλυτική περιγραφή των έργων δικαιοδοσίας του, δηλαδή: α) Έκταση
αρδεύσιμη δικαιοδοσίας του και αρδευθείσα κατά το προηγούμενο έτος, β)
Αντλιοστάσια-Γεωτρήσεις, γ) Στραγγιστικό δίκτυο σε χιλιόμετρα-Αρδευτικό Δίκτυο
σε χιλιόμετρα και τρόπος ‘Αρδευσης-Αγροτική Οδοποιία σε χιλιόμετρα, δ) Βασικές
καλλιέργειες του έργου, ε) Αριθμό μελών και Εισφορές των παραγωγών ανά στρέμμα,
στ) Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
συνολικό κόστος κατασκευής του εγγειοβελτιωτικού έργου και ζ) Δαπάνες Δ.Λ.Σ του
έργου την τελευταία πενταετία.
Σημειώνεται, ότι, προς το παρόν, δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για ζημιές
στην ΠΕ Ηλείας που να αφορά συνολικά αρδευτικά έργα.