Thursday , February 29 2024

Συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησηςσχετικά με τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με απάντησή σας σε
ερώτηση που είχα καταθέσει, την υπ’ αριθμόν 2550/4-10-2012, για τη δημοπράτηση
του πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας, πρώτον, υπολείπονται οι τεχνικές
μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για την ανακατασκευή των εστρωμένων
επιφανειών μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν σε συνεργασία ΓΕΑ/ΓΕΕΘΑ
και ΥΠΑ και, όπως αναφέρετε, δεν έχουν ακόμα υποβληθεί στην αρμόδια
διαχειριστική αρχή.
Δεύτερον, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις ο προϋπολογισμός του
συνολικού έργου ανέρχεται σε περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, καθίσταται
μεγάλο έργο, δηλαδή είναι πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, κατά την έννοια του
Κανονισμού 1083/2006, με συνέπεια να απαιτείται η υποβολή στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αίτησης έγκρισης συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας και
χρηματοοικονομική μελέτη κόστους-οφέλους της επένδυσης. Οι μελέτες αυτές δεν
έχουν ανατεθεί ακόμα, όπως αναφέρατε.
Τρίτον, για την ανάθεση του έργου απαιτείται επιπλέον η έγκριση από τη
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φακέλου κρατικής
ενίσχυσης.
Κατόπιν τούτων, θέλω να σας ρωτήσω: Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης για
τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας και για ποιο λόγο η
λειτουργία του επιβάλλει την αυξημένου κόστους αναβάθμιση στου στρατιωτικού
αεροδρομίου;
Δεύτερον, πότε θα γίνει επιτέλους, εάν θα γίνει, η δημοπράτηση του
πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας και γιατί τόσους μήνες έχουν μείνει
στάσιμες όλες οι διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή;
Σας ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων):
Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει κατ’ επανάληψη με τον κύριο
συνάδελφο. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, η ΕΥΔΕ Αεροδρομίων, είναι αυτή η
οποία ουσιαστικά έχει την αρμοδιότητα της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά
τα αεροδρόμια, αλλά οι προτεραιότητες δίνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία που έχουμε από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας για να μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο της Ανδραβίδας ως
πολιτικό, πρέπει να γίνουν μία σειρά από παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως σωστά
προαναφέρατε, έχουν ένα κόστος το οποίο εκτιμάται στα 68 εκατομμύρια ευρώ.
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εκπονήσει τις σχετικές μελέτες για
τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και όλες τις υποστηρικτικές μελέτες για το
έργο, όπως είναι το γενικό σχέδιο, η μελέτη σκοπιμότητας, η μελέτη
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και οι μελέτες αυτές έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες
διαχειριστικές αρχές των μεταφορών και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
Σωστά είπατε ότι θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φάκελος
μεγάλου έργου, καθώς ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια
ευρώ. Επιπλέον, θα πρέπει να απαιτηθεί να πάρουμε, δηλαδή, από τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φάκελο κρατικής ενίσχυσης.
Το Υπουργείο έχει κινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης
κόστους-οφέλους, κύριε συνάδελφε.
Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό αεροδρόμιο και το σκέλος της ερώτησης που
το αφορά, αρμόδιο βεβαίως για να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Κύριε Υπουργέ, από το 2009 η Κυβέρνηση Καραμανλή -σε
ερωτήσεις που είχαμε καταθέσει- είχε δηλώσει ότι είχαν διασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ
περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ και από την ΥΠΑ 9,5 εκατομμύρια για την υλοποίηση
των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου της
Ανδραβίδας. Τότε ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ήταν περί τα 31
εκατομμύρια ευρώ.
Σήμερα και με βάση τις απαντήσεις που έχουμε λάβει
από προηγούμενες ερωτήσεις ο προϋπολογισμός έχει εκτοξευτεί, όπως ειπώθηκε, στα
68 εκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, το κόστος μέσα σε τέσσερα χρόνια –εν μέσω
κρίσης- έχει υπερδιπλασιαστεί. Σε περίοδο δε που η χώρα στενάζει οικονομικά,
αντί να προσπαθούμε να μειώσουμε το κόστος έργων που μπορούν να προσθέσουν
οικονομικό όφελος και να βοηθήσουν την ανάπτυξη, βλέπουμε ότι με διάφορους
τρόπους διπλασιάζεται.
Εκ των πραγμάτων, όμως, τίθενται κάποια ερωτήματα. Τα
20 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ μετά την αναδιάρθρωση του Προγράμματος
εξακολουθούν να είναι δεσμευμένα για τη δημιουργία του πολιτικού αεροδρομίου
της Ανδραβίδας;
Δεύτερον, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας
πρέπει ίσως να επανεξεταστούν και οι αρχικές προτάσεις, ώστε οι μόνιμες
εγκαταστάσεις να γίνουν κάπως ελαφρύτερες κατασκευές, οι οποίες θα δίνουν το
ίδιο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση των επιβατών, αλλά θα είναι και πιο
λειτουργικές και θα αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα της σεισμικότητας –αν
θέλετε- στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος.
Τρίτον, είναι προφανές ότι ενώ τον Ιούλιο του 2011
είχε εκδοθεί απόφαση της ΥΠΑ για την έγκριση νέου ποσού ύψους 31 εκατομμυρίων
ευρώ για το πολιτικό αεροδρόμιο της Ανδραβίδας –οπότε διαφάνηκε ότι η
δημοπράτηση του έργου από την ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος μετά από
δεκαετίες αναμονής και χιλιάδες προσκόμματα που ετέθησαν από όλες τις
κατευθύνσεις ήταν θέμα ημερών να γίνει- ο συνδυασμός λειτουργίας του έργου του
πολιτικού αεροδρομίου με έργα αναβάθμισης του στρατιωτικού έχει μπλοκάρει και
πάλι το έργο.
Επομένως, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι είναι επιτακτική
ανάγκη να διαχωριστούν τα δύο έργα, γιατί διαφορετικά το κόστος και οι
γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούνται είναι τέτοιες που είναι σχεδόν βέβαιο
ότι το πολιτικό αεροδρόμιο δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
Τέταρτον, εάν διαχωριστούν τα δύο έργα, η κατασκευή
του πολιτικού αεροδρομίου δεν θα θεωρείται μεγάλο έργο, δεν θα ξεπερνά τα 50
εκατομμύρια ευρώ κατά την έννοια του Κανονισμού 1083/2006. Κατά συνέπεια, δεν
θα απαιτείται η υποβολή αίτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκριση, ενώ
είναι βέβαιο πως θα απλουστευθούν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Υπουργέ, δεν ζητούμε να γίνει ένα αεροδρόμιο με
πολυτελείς εγκαταστάσεις, αλλά ένα ασφαλές και λειτουργικό αεροδρόμιο, το οποίο
θα μπορεί να υποδέχεται πτήσεις
charter από το εξωτερικό. Σε αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα απαιτείται ευελιξία, προκειμένου να πετύχουμε
το στόχο μας, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλος από το να
ενισχύσουμε τις υποδομές της Ηλείας, προκειμένου να προωθηθεί ο τουρισμός και η
ανάπτυξη στην περιοχή, για να αξιοποιήσει αυτή η χώρα όχι μόνο τις φυσικές
ομορφιές που έχει η περιοχή, αλλά και το μοναδικό στον κόσμο
brand name της Αρχαίας
Ολυμπίας.
Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα τα μεγάλα έργα
υποδομής στην περιοχή είναι στον αέρα. Γι’ αυτό ακριβώς, η δημιουργία του
πολιτικού αεροδρομίου είναι ζήτημα ζωτικό για την Ηλεία.
Ζητώ από την Κυβέρνηση -την οποία με την ψήφο μου
στηρίζω- όχι μόνο να το αντιληφθεί, αλλά και να πράξει τα δέοντα, ούτως ώστε να
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό και να δώσει τις
αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ανάγκη ο τόπος μου, για να βοηθήσει όχι μόνο
στην τοπική, αλλά και στην εθνική οικονομία.
Σας ευχαριστώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, ο προϋπολογισμός του έργου
αυξήθηκε διότι αυτό προκύπτει από τις μελέτες που είναι υποχρεωμένο το
Υπουργείο να εκπονήσει. Δεν αυξήθηκε για κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Τα 20
εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρετε δεν μπορούν να παραμένουν δεσμευμένα έως
ότου ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες για ένα συγκεκριμένο έργο. Με την ίδια
λογική, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να είχαμε εντάξεις έργων
στο δικό μας πρόγραμμα, το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας
ή γενικότερα στο ΕΣΠΑ.
Επίσης, η τροποποίηση των μελετών την οποία αναφέρετε
σημαίνει χρήμα. Θέλουμε νέες δαπάνες για μελέτες, εξαιρετικά χρονοβόρες
διαδικασίες στη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης. Βεβαίως, θα απαιτηθεί και
χρήμα στην πορεία, όταν τελειώσουν οι νέες μελέτες για να μπορέσει να
υλοποιηθεί το έργο.
Σήμερα, το Υπουργείο έχει σε εξέλιξη έργα σε αεροδρόμια της τάξεως των
250 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, όπως είναι το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, μια σειρά αεροδρόμια στα νησιά, στη
Σητεία, στην Πάρο, στη Σκιάθο. Ο αερολιμένας Χανίων, προϋπολογισμού 110
εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Υπάρχει ένα
δικαστήριο στο τέλος του μηνός. Ελπίζουμε να έχουμε την οριστική απάντηση.
Σε ό,τι αφορά την Ανδραβίδα, γνωρίζετε καλά ότι το Υπουργείο έχει
εκπονήσει όλες τις μελέτες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σε απόσταση 30 χιλιομέτρων
περίπου υπάρχει και ένα άλλο αεροδρόμιο, το οποίο είναι μικτών χρήσεων και έχει
ανακαινιστεί πρόσφατα. Συνεπώς, είναι ένας παράγοντας ο οποίος λαμβάνεται
σοβαρά υπ’ όψιν. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να τεθεί θέμα ανταγωνισμού από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα δύο αεροδρόμια.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.