Sunday , June 16 2024

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση των εκπτώσεων 20% και 30% στον υπολογισμό του συντελεστή για το τμήμα των ακινήτων άνω των 1000 τ.μ. ή 2000 τ.μ. κατά την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
Επιφανειών ως μέτρο εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015 ήταν, αναμφισβήτητα, ένα από τα πιο δυσβάστακτα και άδικα
τέλη που επιβλήθηκαν στο λαό. Σκοπός του βέβαια η αύξηση των εσόδων στο πλαίσιο
της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Για τη σύννομη με το σύνταγμα και δικαιότερη εφαρμογή του
νόμου, το τέλος σχεδιάστηκε με βάση την αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά στο
μέγεθος των ακινήτων, την παλαιότητά τους και την τιμή ζώνης. Επίσης,
προβλέφθηκε απαλλαγή σε ποσοστό 35% των τετραγωνικών
μέτρων των ξενοδοχείων, με το σκεπτικό ότι το ποσοστό αυτό αφορά κοινόχρηστους
χώρους, ενώ το τέλος επιβάλλεται στις δομημένες επιφάνειες. Παράλληλα,
προβλέφθηκαν μειώσεις ή απαλλαγές σε ευπαθείς

ομάδες πολιτών. Με αυτές τις
“δικλείδες” η εφαρμογή του μέτρου έγινε τελικά ανεκτή από την
κοινωνία.

Ωστόσο, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
Κυβέρνησης Παπαδήμου (ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄262/16.12.2011) που εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε
από τη σημερινή Κυβέρνηση, προσβάλλει το περί δικαίου αίσθημα, δεδομένου ότι
προβλέπει εκπτώσεις 20% και 30% στον υπολογισμό του συντελεστή για το τμήμα των
ακινήτων άνω των 1000 τ.μ. ή 2000 τ.μ. αντίστοιχα, ανά παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν από την παροχή ηλεκτροδοτούνται
περισσότερες από μια οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η ρύθμιση αυτή έχει επιφέρει και στρεβλώσεις
στην αγορά με συνέπεια τον αθέμιτο ανταγωνισμό και κακές πρακτικές από
επιτηδείους. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω ρύθμιση μεγάλη επιχείρηση με ακίνητο
μεγαλύτερο των 1000 τ.μ. θα κληθεί να πληρώσει εκπτωτικό τέλος σε σχέση με άλλη
μικρομεσαία επιχείρηση που στεγάζεται σε ακίνητο 700 τ.μ. Έτσι, στην περίπτωση
αυτή η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις δε διακρίνεται από την αρχή της αναλογικότητας.
Επίσης, το γεγονός ότι η μείωση του συντελεστή ισχύει ανά παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος (ανεξάρτητα αν με την εν λόγω παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερες από
μια οριζόντιες ιδιοκτησίες) και όχι ανά οριζόντια ιδιοκτησία
“ενέπνευσε” επιτηδείους να ηλεκτροδοτήσουν περισσότερες από μια
οριζόντιες ιδιοκτησίες μέσω μιας παροχής.
Στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου στο
παρελθόν η επίσημη απάντηση του Υπουργείου δικαιολογούσε την εν λόγω ρύθμιση με
το γεγονός ότι συνήθως  τέτοιου είδους
ακίνητα εμπεριέχουν κοινόχρηστους χώρους και επιπλέον χρησιμοποιούνται από
επιχειρήσεις με έντονη δραστηριότητα και αναπτυξιακό χαρακτήρα, από τον οποίο
επωφελείται και το ελληνικό δημόσιο, στοιχείο που αμφισβητείται με μια
«βαθύτερη ματιά».
Τέλος, με τη δραματική συμπίεση του κύκλου
εργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη συμπίεση των εισοδημάτων των πολιτών
και με το δυσβάσταχτο ύψος του τέλους, αυτού του μεγέθους οι εκπτώσεις στα
μεγάλα ακίνητα, εκτός από προκλητικές, στρεβλώνουν πραγματικά την αγορά και
δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Επειδή είναι προφανές ότι με
την παρούσα ρύθμιση καταστρατηγείται η αρχή της αναλογικότητας,
Επειδή  ευνοούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις
βάρος των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική
οικονομία,
Επειδή τέτοιου είδους
ρυθμίσεις αποτελούν μαξιλάρι ανακούφισης ισχυρών πολυεθνικών κυρίως ομίλων,
Επειδή με τη στρέβλωση αυτή
εξουθενώνονται και εκτοπίζονται τελικά μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που
στηρίζουν και στηρίζονται στην ελληνική παραγωγή και ευνοούνται προκλητικά
μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι που στραγγαλίζουν την εγχώρια παραγωγή,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός (Οικονομικών Ιωάννης
Στουρνάρας)
:
1.  
Είναι στις προθέσεις
σας η αναθεώρηση των εκπτώσεων 20% και 30% στον
υπολογισμό του συντελεστή για το τμήμα των ακινήτων άνω των 1000 τ.μ. ή 2000
τ.μ. κατά την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.;
2.  
Εάν ναι σε
πόσο χρόνο και σε ποιο ύψος, ώστε, αφενός να μη δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά
και να είναι συμβατές με την αρχή της αναλογικότητας και της ισονομίας και
αφετέρου να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των κτηρίων;
Αθήνα, 07.02.2013                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ