Sunday , June 16 2024

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση φαινομένων λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων.


Τα οικονομικό όφελος για το κράτος από την πάταξη του
λαθρεμπορίου σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων είναι αναμφισβήτητο. Για
το λόγο αυτό η εθνική αντιπροσωπεία ενέκρινε την αύξηση του ΕΦΚ ως μέτρο για
τον περιορισμό της λαθρεμπορίας, παρά τις συνέπειες στον οικογενειακό
προϋπολογισμό όσον αφορά στο κόστος θέρμανσης.

Όμως, η εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του
πετρελαίου κίνησης παρατηρείται ότι οδηγεί στη μετατόπιση της δράσης των
λαθρεμπόρων στο ναυτιλιακό καύσιμο, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως
πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, κατά τον ανεφοδιασμό των πλοίων δηλώνονται εικονικές
ποσότητες παραλαβής —στην ουσία παραλαμβάνεται μικρότερη ποσότητα καυσίμων από
τα πλοία και στη συνέχεια η υπόλοιπη ποσότητα ναυτιλιακού καυσίμου παρανόμως
διοχετεύεται στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, έπειτα από χρόνια συζητήσεων, επανειλημμένες
υποσχέσεις υπουργών  και με σχετική
καθυστέρηση, το ΥΠ.ΑΝ. με την Φ2-2022/14.11.12 απόφασή του καθορίζει τα
χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ελέγχων Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, ως ένα επιπλέον
νέο και σύγχρονο όπλο στη μάχη της λαθρεμπορίας των καυσίμων. Η τελευταία,
σύμφωνα με παλαιότερες ανακοινώσεις υπουργών (Γ. Αλογοσκούφης), είναι υπεύθυνη
για απώλειες εσόδων του κράτους ύψους 1,5 δις € ετησίως!
Αναλογιζόμενοι τα διαφυγόντα κέρδη του
δημοσίου τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος
των ευθυνών για όσους συστηματικά καθυστερούσαν την εφαρμογή αποτελεσματικών
μηχανισμών ελέγχων στην εμπορία και διακίνηση των καυσίμων στη χώρα. Επίσης,
είναι προφανές και το όφελος που θα προέκυπτε για την ελληνική κοινωνία, η
οποία καλείται σήμερα να καλύψει και την πολυετή απώλεια των κρατικών αυτών
εσόδων.    
Ωστόσο, παρά την αναμφίβολη αναγκαιότητα
εφαρμογής των μέτρων ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση που
επικρατεί στο χώρο του καυσίμου με τη μείωση της κατανάλωσης και την αναζήτηση
νέων μορφών ενέργειας από τους καταναλωτές, είναι εξαιρετικά  δύσκολο να αναλάβουν το δαπανηρό κόστος
εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού του συστήματος μόνον οι πρατηριούχοι.
Έτσι, οι τελευταίοι επιδιώκουν αφενός τη
διεύρυνση του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος για την εγκατάσταση του συστήματος
και αφετέρου τη χρηματοδότηση αυτών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
Την ίδια στιγμή, η θεσμοθετημένη απελευθέρωση
στην αγορά των καυσίμων είναι θεωρητική. Στην πραγματικότητα η αγορά εξακολουθεί
να παραμένει “κλειστή”, καθώς οι πρακτικές  επιβολής πλαφόν αγοράς μηνιαίας ποσότητας από
τα διυλιστήρια, η απαίτηση εγγυητικής για ποσότητα που αντιστοιχεί σε αγορά
ενός έτους και η επιβολή όρων τιμωρίας από τα διυλιστήρια σε περίπτωση μη
επίτευξης στόχων από πρατηριούχους, καθιστά απαγορευτική για τους τελευταίους
την αγορά καυσίμων, απευθείας, από τα διυλιστήρια. Έτσι, οδηγούνται αναγκαστικά
στην αγορά καυσίμων από ενδιάμεσες εταιρίες, με συνεπακόλουθη αύξηση του
κόστους των καυσίμων για τους τελικούς καταναλωτές.
Έκθεση του γραφείου του ΔΝΤ το καλοκαίρι του
2012, στην Αθήνα, επιβεβαιώνει τις πρακτικές και συνθήκες καρτέλ που εμποδίζουν
τον ανταγωνισμό και ανεβάζουν τις τιμές στα ύψη, ενώ αναφέρει ότι η αγορά
ελέγχεται από τα δύο εγχώρια διυλιστήρια. Επίσης, επισημαίνει τη στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας
στην Ελλάδα εξαιτίας της καθοριστικής σημασίας των καυσίμων σε ολόκληρη την
οικονομία.
Επειδή από τα παραπάνω είναι
προφανές ότι τόσο με την επί σειρά ετών 
λαθρεμπορία, όσο και με την “κλειστή” αγορά των καυσίμων,
πλήττονται, όχι μόνο η οικονομία της χώρας, αλλά και οι καταναλωτές και οι
νομοταγείς επαγγελματίες του κλάδου,
Επειδή με την
παγιωμένη, επί σειρά ετών, αυτή ολιγοπωλιακή κατάσταση είναι εύλογο να έχουν
αποκομίσει υπερκέρδη όσοι μονοπωλούν τη συγκεκριμένη αγορά στη χώρα,
Επειδή ενδεχόμενη
χρηματοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχων Εισροών Εκροών στα πρατήρια
υγρών καυσίμων από επενδυτικά προγράμματα, θα στερήσει τα αντίστοιχα πολύτιμα
κονδύλια από άλλες αναπτυξιακές δράσεις,
Επειδή τα πρόστιμα που
επιβάλλονται έως σήμερα για βεβαιωμένες παραβάσεις νοθείας δε δρουν
ανασταλτικά, δεδομένου ότι τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζονται από την
λαθρεμπορία είναι μεγαλύτερα από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα,
Επειδή και οι εταίροι μας
στο εξωτερικό γνωρίζουν και μας επισημαίνουν τα φαινόμενα καρτέλ στην αγορά των
καυσίμων,
 Ερωτώνται οι κ.κ.
Υπουργοί
(Οικονομικών  κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών
& Δικτύων
κ. Κωνσταντίνο ΧατζηδάκηΝαυτιλίας
και Αιγαίου
  κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη):
1.  
Θα ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχων
Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων εντός των προβλεπόμενων από την
Φ2-2022/14.11.12 Υ.Α. χρονικών ορίων;
2.  
Ποιος
τελικά θα επωμιστεί το κόστος της εγκατάστασης; Αν τελικά χρηματοδοτηθεί από
αναπτυξιακά εργαλεία ποιο θα είναι το ύψος της χρηματοδότησης;
3.  
Είναι στις
προθέσεις σας η επιβολή του κόστους εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος στις
μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες που αναμφισβήτητα αποκόμισαν τα τελευταία χρόνια αμύθητα
κέρδη από τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς των καυσίμων στη χώρα μας;
4.  
Ποιες οι
ενέργειές σας για την απελευθέρωση, στην πράξη, της εμπορίας των καυσίμων;
5.  
Ποιες οι
προθέσεις της
Kυβέρνησης για την πάταξη του διαρκώς αυξανόμενου
λαθρεμπορίου πετρελαίου της ναυτιλίας;
6.  
Πόσες
περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος λαθρεμπορίας καυσίμων που έχουν εντοπισθεί
βρίσκονται την περίοδο αυτή στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια και ποιο το
ύψος των διαφυγόντων εσόδων του δημοσίου από τις περιπτώσεις αυτές;
7.  
Ποιο το
ύψος των εσόδων του δημοσίου που έχουν εισπραχθεί ως πρόστιμα από ανάλογες
περιπτώσεις που έχουν εκδικασθεί μέχρι σήμερα;  
8.  
Είναι στις
προθέσεις σας η αυστηροποίηση των ποινών σε τέτοιου είδους παραβάσεις,
δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα;
Αθήνα, 17.01.2013                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ