Thursday , February 29 2024

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων σε φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Συντάγματος, όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα
δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος
ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη
από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητες τους.
Στην έννοια της δωρεάν
παιδείας  συγκαταλέγονται πρωτίστως αφενός μεν η χωρίς καταβολή διδάκτρων
φοίτηση  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και αφετέρου η  παροχή
στους  εκπαιδευόμενους δωρεάν βιβλίων.
Δυνάμει του άρθρου 80
παρ. 10 του ν.4009/2011,το οποίο προβλέπει ότι από το έτος 2012-2013 δεν
χορηγούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές που παρακολουθούν
πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου,

οι φοιτητές  που έχουν
εισαχθεί δια  κατατακτηρίων εξετάσεων, απώλεσαν το πλέον απαραίτητο
εργαλείο για τη φοίτηση, τη μελέτη και την εν γένει  κατάρτισή τους.

Η εφαρμογή του  ως
άνω νόμου, που αφορά τη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων εξαιρεί τους ήδη κατόχους
πτυχίου ανεξαρτήτως προελεύσεως (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Ακόμα και οι προερχόμενοι από ΤΕΙ
φοιτητές, στην προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαιδεύσεώς τους, οι οποίοι «εν τοις
πράγμασι», ουδέποτε επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας με το
κόστος των βιβλίων (σημειώνεται πως στην πλειοψηφία τους ελάμβαναν
φωτοτυπημένες σημειώσεις για το σύνολο σχεδόν των  μαθημάτων τους) 
και που ουσιαστικά για πρώτη φορά θα λάβουν επιστημονικά συγγράμματα,
αποκλείονται από αυτό τους το δικαίωμα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με
τα προβλεπόμενα από το νόμο που ίσχυε από το 2007 για δωρεάν λήψη συγγραμμάτων
τουλάχιστον από κατόχους πτυχίου ΤΕΙ, οι οποίοι φοιτούσαν πρώτη φορά σε ανώτατα
ιδρύματα (ΑΕΙ).
Ο αριθμός των
κατατασσόμενων αν και ποικίλει από σχολή σε σχολή και από έτος σε έτος, ανέρχεται
κατά προσέγγιση, σε 25 άτομα ανά τμήμα συνολικά. Συνεπάγεται λοιπόν ότι ο
αποκλεισμός τους από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για δωρεάν
εκπαίδευση, δεν επιφέρει αξιόλογη εξοικονόμηση πόρων.
Το Υπουργείο Παιδείας με
αυτό τον τρόπο στρέφει τους φοιτητές στην αγορά του λιανικού εμπορίου όπου οι
τιμές είναι κατά πολύ αυξημένες εν συγκρίσει με αυτές στις οποίες προμηθεύεται
τα συγγράμματα το ίδιο το Υπουργείο. Σύμφωνα με την Φ12/97315/Β3 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, προβλέπεται η αγορά συγγραμμάτων από το
υπουργείο  Παιδείας το μέγιστο στο 70% της αποφορολογημένης λιανικής τιμής
του συγγράμματος. Η αγορά ενός συγγράμματος στη δίνη της οικονομικής κρίσης,
από την οικονομικά ευαίσθητη ομάδα των φοιτητών είναι πραγματικά ακατόρθωτη.
Στο πλαίσιο αυτό δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από το Υπουργείο για διευκόλυνση,
ακόμα και όταν ο ίδιος ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων σε δελτίο τύπου
που εξέδωσε στις 11/10/2012 δηλώνει ότι πρότεινε στο Υπουργείο οι μη έχοντες
δικαίωμα δωρεάν συγγραμμάτων ενεργοί φοιτητές, να τα προμηθεύονται στην τιμή
κοστολόγησης από το Υπουργείο αλλά με το πρόσθετο βάρος του Φ.Π.Α.
Η δε προβλεπόμενη στο
άρθρο 4 της ΚΥΑ  των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με αριθμ.
Φ12/93262/Β3, (ΦΕΚ Β 2377/27-8-2012), δυνατότητα δανεισμού συγγραμμάτων από την
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη για ανεπαρκές για  την απαιτούμενη μελέτη χρονικό
διάστημα,  δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την κατοχή του συγγράμματος,
στο οποίο ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να κρατά τις απαραίτητες για τη διαδικασία
της μαθήσεως σημειώσεις και υπογραμμίσεις αλλά και στο οποίο ο συνεπής μέλλων
επιστήμων θα μπορεί να ανατρέχει προς διερεύνηση επιστημονικών ερωτημάτων του.
Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.      
Θα
εξετάσετε την επαναφορά του δικαιώματος των φοιτητών που προέρχονται από
κατατακτήριες για παροχή  δωρεάν συγγραμμάτων, καθώς η ισχύουσα διάταξη
της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4009/2011, αντιβαίνει τη συνταγματική επιταγή
περί δωρεάν παιδείας;
2.      
Σε
περίπτωση δε, που δεν καταστεί δυνατή  η άμεση  κατάργηση της ως άνω
διάταξης, θα εξετάσετε το ενδεχόμενο, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής
Διοίκησης,  η προβλεπόμενη αυτή εξαίρεση από την παροχή δωρεάν
συγγραμμάτων, να καταλαμβάνει τους κατατασσόμενους  μετά την έναρξη
ισχύος  της ως άνω διάταξης και όχι και τους  ήδη φοιτούντες
φοιτητές, οι οποίοι αιφνιδιάζονται με αποτέλεσμα να ανατρέπεται, εν μέσω
δεινής  οικονομικής κρίσης, ο οικονομικός προγραμματισμός τους, βάσει του
οποίου άλλωστε προέβησαν στην συγκεκριμένη  επιλογή τους, έχοντας ως
δεδομένο κατά το χρόνο εισαγωγής τους, την παροχή δωρεάν συγγραμμάτων;
3.      
Θα
εξετάσετε τη δυνατότητα η  διανομή των συγγραμμάτων στους μη δικαιούμενους
δωρεάν συγγράμματα φοιτητές, μέσω του προγράμματος «Εύδοξος», ή μέσω άλλου φορέα,
έναντι καταβολής τιμήματος, να καθορίζεται τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με
εκείνο  το οποίο  έχει καταβάλλει Υπουργείο  για την προμήθειά
τους;
4.      
Θα
εξετάσετε την εφαρμογή της εξής άμεσης λύσης που προτείνουν οι ενδιαφερόμενοι
φοιτητές: Κατάρτιση λίστας συγγραμμάτων που επιθυμεί να λάβει ο κάθε φοιτητής.
Κοστολόγηση των συγγραμμάτων για αγορά από το πανεπιστήμιο στη φθηνότερη δυνατή
τιμή που μπορεί ως ίδρυμα να επιτύχει. Καταβολή του απαιτούμενου ποσού ως
σύνολο από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, δίκην δωρεάς, προς το πανεπιστήμιο
για το συγκεκριμένο λόγο. Χρήση της δωρεάς ως κονδύλιο από το πανεπιστήμιο για
την αγορά και τη διανομή συγγραμμάτων στους εισαχθέντες με κατατακτήριες
φοιτητές.
5. Παράλληλα με τα παραπάνω θα εξετάσετε τη δυνατότητα αγοράς μεγάλου αριθμού
συγγραμμάτων για την βιβλιοθήκη του εκάστοτε Ιδρύματος και την κατά
προτεραιότητα δανεισμό από τους μη δικαιούμενους δωρεάν συγγραμμάτων φοιτητές,
οι οποίοι θα μπορούν να  τα κατέχουν  από τότε που θα δηλώνουν το
αντίστοιχο μάθημα μέχρι την επιτυχή εξέτασή τους σ’ αυτό.
                                                Οι
ερωτώντες Βουλευτές
                                                                                
                                                          
                         Κοντογιάννης Γεώργιος
                                                                             
Τζαμτζής Ιορδάνης
                                                                          
Βλάχος Γεώργιος

                                                                                    Ντινόπουλος
Αργύρης
                                                                                
Σολδάτος Θεόδωρος
                                                                          
        Καράμπελας Ιωάννης