Tuesday , July 23 2024

Προτεραιότητα στην ανάπτυξη


Συνέντευξη στην εφημερίδα “ΧΡΗΜΑ plus” 
Τι μέτρα προτείνει η Δημοκρατική
Συμμαχία για να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης;
Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει δώσει προτεραιότητα στην
ανάπτυξη, με την συγκρότηση συγκεκριμένων μέτρων και προτάσεων, για έξοδο της
χώρας από το φαύλο κύκλο της ύφεσης, που συνοψίζονται στα εξής:
 • Παραμονή στον
  πυρήνα της Ε.Ε και στη ζώνη του ευρώ.
 • Εφαρμογή ενός
  σχεδίου
  Marshall στήριξης των
  ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα ύψους 35 δις ευρώ από ευρωπαϊκά
  κονδύλια. 
 • Στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρουν τις
  περισσότερες από τις θέσεις εργασίας της αγοράς.
 • Το κράτος να πληρώσει τα χρέη του στους ιδιώτες, ύψους 7 δις ευρώ.
 • Μείωση των στεγαστικών δανείων με επιδότηση του επιτοκίου 2,5
  μονάδων για μια πενταετία.
 • Κατάργηση του
  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Κατάργηση των 240
  αντικινήτρων που εμποδίζουν τις επενδύσεις.
 • Μείωση του ΦΠΑ σε
  βασικά είδη διαβίωσης, όπως επίσης και σε αγαθά και υπηρεσίες που
  συνιστούν τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας.
 • Σταθερό φορολογικό
  σύστημα για μια 5ετία, με την εγγύηση της Ε.Ε.
 • Λιγότεροι φόροι και
  να τους πληρώνουν όλοι. Να γίνει άμεσα μείωση και σταθεροποίηση του
  φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στο 20% (με ταυτόχρονη εξάντληση στην
  πηγή του φόρου επί των μερισμάτων) και στη συνέχεια να γίνουν αντίστοιχα
  χαμηλοί οι συντελεστές στο εισόδημα από εργασία. 
 • Μείωση των δαπανών
  του σπάταλου κράτους.
Πώς μπορούν τα νοικοκυριά των οποίων το
εισόδημα έχει συρρικνωθεί να διευκολυνθούν ως προς τις δανειακές τους
υποχρεώσεις;
Στόχος
μας είναι  να δοθεί μία προτεραιότητα
ώστε τα νοικοκυριά να μπορέσουν  να
επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα διαβίωσης. Αυτός ο στόχος είναι δύσκολος,
δεδομένου των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση αλλά και τη
βαθιά ύφεση που βιώνει σήμερα η χώρα.
Ωστόσο
η πρότασή μας παραμένει σταθερή και αφορά στο σχεδιασμό της διευκόλυνσης των
νοικοκυριών ως προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις είτε με επαναδιαπραγμάτευση
των όρων και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής είτε κάτω από ειδικές συνθήκες
με μερική διαγραφή αυτών.
Είναι
επίσης επιβεβλημένο να ρυθμιστούν τα στεγαστικά δάνεια των ιδιωτών. Δεν είναι
δυνατόν τα κόμματα να ρυθμίζουν τα δικά τους δάνεια προς τις τράπεζες και να μη
δέχονται την πρότασή μας για επιδότηση επιτοκίου κατά 2,5% για μια πενταετία,
γεγονός που θα προσφέρει οικονομική ελάφρυνση κατά 40% στις μηνιαίες δόσεις
κάθε νοικοκυριού.
Τι προτείνετε για τους ομολογιούχους που
είδαν τις οικονομίες μιας ζωής να χάνονται σε μια νύχτα;
Οι χιλιάδες
μικροεπενδυτές που αγόρασαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου  βίωσαν το μεγάλο ψέμα και εμπαιγμό όταν
εξαγγέλθηκε από την τελευταία Κυβέρνηση, με Υπουργό Οικονομικών τον κ.
Βενιζέλο, ότι θα υπάρξει μηχανισμός αποζημίωσής τους από το «κούρεμα».
Μέχρι σήμερα
καμία κίνηση δεν έχει γίνει, κανένα συγκεκριμένο σχέδιο αποζημίωσης δεν έχει
προταθεί.
Εσείς έχετε πρόταση;
Η Δημοκρατική Συμμαχία λέει
ξεκάθαρα ότι πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί οι μικροεπενδυτές, με εναλλακτικούς
τρόπους. Προτείνω μία λύση που είναι κατ’ αρχάς ρεαλιστική και δευτερευόντως
«δίκαια». Ας θεωρήσουμε ότι ο ευπατρίδης ομολογιούχος είχε αγοράσει ομόλογα
ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ στην πρωτογενή αγορά. Μετά το κούρεμα, έχει στα
χέρια του ένα ομόλογο αξίας 15.000 ευρώ εγγυημένο από το
EFSF και – αν δεν κάνω λάθος- 4 ακόμα ομόλογα ονομαστικής
αξίας 31.500 ευρώ, το τελευταίο εκ των οποίων λήγει το 2042! Η αγοραία
αθροιστική αξία των τεσσάρων αυτών ομολόγων κινείται μεταξύ των 3.000 με 7.000
ευρώ!
Προτείνω λοιπόν,
η εφορία να δέχεται ως τρόπο πληρωμής τα ομόλογα αυτά στην ονομαστική τους
αξία, δηλαδή – σύμφωνα με το παράδειγμά μας- στα 31.500 ευρώ! Αυτό μπορεί να
μην διορθώνει όλη τη ζημιά, την περιορίζει όμως σημαντικά και τονώνει έστω και
λίγο το περί δικαίου αίσθημα.