Sunday , February 25 2024

Ερώτηση Γιώργου Κοντογιάννη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού σχετικά με την ανάγκη στήριξης των διοργανωτών πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ελλάδας δημιουργήθηκε
πρόσφατα με σκοπό την στενότερη συνεργασία των μελών και την προσπάθεια
επίλυσης των προβλημάτων που πλήττουν -ιδιαίτερα  τα τελευταία χρόνια- τον
κλάδο της επαγγελματικής δραστηριότητας στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.
Αποτελείται
από 52 εταιρείες από όλη την Ελλάδα που όλες δραστηριοποιούνται, με μικρές
διαφοροποιήσεις, στον τομέα της οργάνωσης δημοσίων θεαμάτων. Οι δραστηριότητες
αυτές εκτείνονται κυρίως σε όλο το φάσμα της  μουσικής
δημιουργίας (από την κλασική μουσική και την όπερα ως την εναλλακτική,
σύγχρονη μουσική σκηνή).
Ο κύκλος της
οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως και αποφέρει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο από
έμμεσους και άμεσους φόρους. Απασχολούνται δε σε αυτόν περισσότεροι από 5
χιλιάδες εργαζόμενοι σε μόνιμη και εποχική βάση.

Δυστυχώς η
οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά από το 2009 και μετά και τον
συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος παρουσιάζει πτώση του τζίρου άνω του 50%
Το ζητούμενο
είναι η βιωσιμότητα του επαγγελματικού κλάδου αφ’ ενός γιατί αποτελεί τον
συνεκτικό ιστό για την απασχόληση μίας σειράς εργαζομένων σε διάφορα
επαγγέλματα (καλλιτέχνες, συνθέτες, τεχνικοί, εργαζόμενοι κλπ) αλλά ακόμη
περισσότερο για να συμβάλλει στην ανάπτυξη του δίπολου πολιτισμός-τουρισμός που
κατά γενική ομολογία αποτελεί ένα πολύ βασικό τομέα ανάπτυξης της χώρας.
Για το λόγο
αυτό τα μέλη του Συνδέσμου προτείνουν τα εξής:
1.    Κατάργηση φόρου 5%-Εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού
Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.) .
Π.Υ.Σ.
1108/1948 που κυρώθηκε με το Νόμο 1620/1951.
Η σχεδίαση και επιβολή της εισφοράς υπέρ του Εθνικού
Οργανισμού Προνοίας έγινε το 1948  και είχε σχέση καθαρά με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της τέως
Βασιλικής οικογένειας, άλλωστε η εισφορά αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως φόρος της Φρειδερίκης.
Πρόκειται για έναν αναχρονιστικό και πλήρως
καταχρηστικό φόρο ο οποίος επιβαρύνει αδικαιολόγητα το κόστος των εισιτηρίων μόνο για τους θεατές της περιοχής
“Τέως Διοίκησης Πρωτευούσης”  και της Θεσσαλονίκης (αόριστα).
Με διάφορες νομοθετικές διατάξεις έχει καταργηθεί η
επιβολή της εισφοράς του 5% στα περισσότερα είδη δημοσίων θεαμάτων. Το 1981 απαλλάχθηκαν
οι κινηματογράφοι, οι αθλητικοί αγώνες και επιδείξεις. Το 1981 επίσης
απαλλάχθηκαν οι χοροεσπερίδες – συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις που γίνονται
από Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το 1982 απαλλάχθηκαν τα θέατρα.
Το 1986 απαλλάχθηκαν οι μουσικές – θεατρικές παραστάσεις που πραγματοποιούν οι
τυφλοί. Το 1975 καθιερώθηκε μείωση κατά 50% του αρχικού ποσοστού 10% και έτσι
προέκυψε το 5% για τις συναυλίες.
Πρακτικά μετά τις παραπάνω  νομοθετικές αλλαγές –
απαλλαγές, στο μόνο δημόσιο θέαμα που
επιβάλλεται η εισφορά του 5% είναι οι συναυλίες και οι μουσικές παραστάσεις.
Επίσης, μείζον ζήτημα είναι το πού καταλήγουν τα ποσά
που συλλέγονται τόσα χρόνια.
2.    Μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α από
13% σε 6,5%
, όπως ισχύει στο θέατρο, στο χορό
και στον τουρισμό και σε καμία περίπτωση αύξησή του ή ένταξή του σε ανώτερες
ενιαίες κλίμακες.
3.    Διαβούλευση για τα πνευματικά
δικαιώματα.
Τον Δεκέμβριο 2011 ξεκίνησε η διαβούλευση για τη
ρύθμιση θεμάτων συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων και ολοκληρώθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου 2012. Έκτοτε
δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη επί του θέματος.
4.    Μείωση εκμίσθωσης χώρων
διοργάνωσης εκδηλώσεων που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο.
Οι διαμορφούμενες πλέον οικονομικές συνθήκες
επιβάλλουν την περαιτέρω μείωση των τιμών (εισιτηρίων) και αυτό θα είναι
δυνατόν μόνο με τη συμβολή όλων όσων αμείβονται από τη δραστηριότητα του
κλάδου.  Τα μέλη του Συνδέσμου αιτούνται αυτές τις μειώσεις με στόχο την
περαιτέρω μείωση των τιμών των εισιτηρίων που εδώ και δύο χρόνια έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί.
Κατόπιν
τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
 1. Ποια η θέση σας αναφορικά με το αίτημα του
  Πανελληνίου Συνδέσμου Διοργανωτών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ελλάδας για
  μείωση του Φ.Π.Α στο 6,5%; Ποιος ο λόγος που υπάρχει διαχωρισμός του Φ.Π.Α
  σε σχέση με το θέατρο, τον χορό και τον τουρισμό;
 2. Θα προχωρήσετε στην κατάργηση του φόρου
  5%-Εισφορά υπέρ Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (Ε.Ο.Π.);
 3. Ως προς τον εν λόγω φόρο, τι ποσά έχουν
  εισπραχθεί την τελευταία 10ετία και που τελικά καταλήγουν;
  O Ε.Ο.Π υφίσταται ή έχει καταργηθεί;
 4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ρύθμιση των θεμάτων
  συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
  δικαιωμάτων; Ετοιμάζετε σχετικό νομοσχέδιο και αν ναι, πότε θα κατατεθεί
  στη Βουλή;
 5. Θα εξετάσετε το αίτημα της μείωσης των ποσών
  εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης εκδηλώσεων που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο
  Δημόσιο (πχ Ηρώδειο, Λυκαβηττός)