Tuesday , July 27 2021

Ομιλία στο νομοσχέδιο: «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το παρόν νομοσχέδιο
σχετίζεται άμεσα με ένα πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας, τον αγροτικό, τον
κτηνοτροφικό, ο οποίος χρήζει άμεσης ενίσχυσης. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά η
χώρα μας να βγει από την κρίση, πρέπει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και
να οδηγηθεί στην ανάπτυξη.
Αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομίας της
Ελλάδας είναι η έλλειψη παραγωγής. Εισάγουμε και δεν παράγουμε. Και δεν
χρειάζεται πολύ για να το καταλάβει κανείς, παρά μία βόλτα στα σούπερ μάρκετ:
πατάτες Αιγύπτου, μήλα και λεμόνια Αργεντινής, ξηροί καρποί και σκόρδα από την
Τουρκία, κ.α.. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα προϊόντων που παλαιότερα
κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα εισήγαγε η χώρα μας. Ακόμα και το
κρέας που καταναλώνουμε είναι κατά το 70% εισαγωγής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την είσοδό μας στην ΕΟΚ το 1980 το αγροτικό
εισόδημα κάλυπτε πάνω από το 40% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα μετά βίας ξεπερνά το 3,5%.
Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες εξόδου από την κρίση, πρέπει η
συμβολή του πρωτογενούς τομέα να φθάσει στο 14% με 15% του ΑΕΠ. Πώς όμως αυτό
θα γίνει εφικτό την ίδια ώρα που δεν δίνουμε καμία σημαντική βοήθεια στους
γεωργούς και στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους συνεχώς να
μειώνεται; Πώς θα έχουμε ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, όταν δεν παρέχουμε
κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα;
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την επιβίωση της χώρας μας, είναι ανάγκη
να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκείνο που θα στρέψει τους νέους μας στο να
ασχοληθούν με τη γη, όχι ως εργάτες γης, αλλά ως αγρότες επιχειρηματίες. Για
παράδειγμα, το πρόγραμμα παραχώρησης γης είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Αλλά,
αν δεν συνοδευτεί από ένα γενικότερο σχεδιασμό που να αφορά την αντιμετώπιση
παραγόντων, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, το φθηνό ανταγωνισμό από χώρες του
εξωτερικού, τα κυκλώματα των μεσαζόντων, κ.α., δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Και μιας και ο λόγος για κυκλώματα μεσαζόντων, είδατε τι συμβαίνει και πώς
αποδίδουν οι πρωτοβουλίες των ιδιωτών. Γιατί, λοιπόν, ως πολιτεία δεν
ενισχύουμε τα μεταπρατητήρια στις διάφορες περιοχές της χώρας; Γιατί δεν
ενισχύουμε τη δημιουργία αγορών ανά νομό ή περιφέρεια;
Είναι βέβαιο, λοιπόν, ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι ένας
συλλογικός επανασχεδιασμός της πολιτικής της χώρας μας αναφορικά με τον
πρωτογενή τομέα στη βάση της ανάδειξής του σε βασικό πυλώνα της ελληνικής
οικονομίας. Σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα
εντάσσεται και η προσπάθεια που κάνετε αναφορικά με τις ρυθμίσεις για την
κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
            Κύριε
Υπουργέ, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το παρόν νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Η καθιέρωση ενός νομικού πλαισίου που διευκολύνει τους κτηνοτρόφους
απλουστεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης και βάζει τάξη σ’ ένα τομέα που ως
τώρα λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό άναρχα και αυτό σίγουρα είναι το ζητούμενο.
            Είναι
σαφές ότι η ελληνική οικονομία δεν θα βγει ποτέ από το τούνελ αν δεν
εξαλειφθούν φαινόμενα όπως αυτό που θα σας αναφέρω και για το οποίο έχουμε
καταθέσει ερωτήσεις και εγώ και ο κύριος Καράογλου από τη Νέα Δημοκρατία.
Πρόσφατα ο δήμαρχος Βόλβης –που είναι ο πρώην συνάδελφος Δημήτρης Γαλαμάτης-
επιχείρησε να νοικιάσει μία δημοτική έκταση σ’ έναν κτηνοτρόφο προκειμένου να
κατασκευάσει ένα μαντρί. Ακούστε λοιπόν τι του ζητήθηκε. Του ζητήθηκε από την
αποκεντρωμένη διοίκηση ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μία κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή από τρία
Υπουργεία, και γνωμοδοτήσεις από δέκα διαφορετικές υπηρεσίες του δημοσίου.
Επομένως πολύ σωστά, κύριε
Υπουργέ, προχωρήσατε προς την κατεύθυνση επίλυσης των γραφειοκρατικών θεμάτων
που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη όλων των κλάδων της ελληνικής
οικονομίας, όχι μόνο του αγροτικού, αλλά ο αγροτικός-κτηνοτροφικός πιστεύω ότι
είναι εκείνος ο κλάδος που μπορεί να βγάλει το συντομότερο δυνατό τη χώρα από
την κρίση, ή τουλάχιστον μπορούμε να στηριχθούμε πάνω σ’ αυτόν για να βγάλουμε
τη χώρα από την κρίση.
            Ωστόσο
ο αγροτικός τομέας της Δημοκρατικής Συμμαχίας έχει επισημάνει στο νομοσχέδιο
μερικά σημεία τα οποία χρήζουν διευκρινίσεων. Πρώτον, ως προς την τριμελή
Επιτροπή σταυλισμού, από ποιους θα συγκροτείται και ποιος θα αποφασίζει για τη
συγκρότησή της; Δεύτερον, ποιος ο λόγος που η ασφάλεια των κτηνοτροφικών
προϊόντων απομακρύνεται από τον ΕΛΓΑ που ήταν ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας με
τον απαραίτητο εξοπλισμό και περνά στην περιφέρεια που δεν έχει ακόμη
τουλάχιστον ούτε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία, ούτε την
υποδομή; Τρίτον, προτείναμε να μειωθεί η απόσταση εγκατάστασης κτηνοτροφικής
μονάδας καθώς γύρω από τα χωριά υπάρχουν εκτάσεις στις οποίες μπορούν να
εγκατασταθούν μονάδες χωρίς να προκαλούν πρόβλημα στον αστικό ιστό, διαφορετικά
οι μονάδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές που σε ορισμένες περιπτώσεις
θεωρούνται δύσβατες. Τέταρτον, η διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι
έλεγχοι πρέπει να γίνονται συχνότερα.
            Κύριε
Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι κι εσείς γνωρίζετε ότι η προσπάθεια που
καταβάλλεται με το παρόν νομοσχέδιο είναι μεν σημαντική αλλά δεν είναι αρκετή.
Είναι ένα πρώτο βήμα και μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει σύντομα να υπάρξει
ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο θα δώσει λύσει στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κτηνοτροφίας. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών
συμπεριλαμβάνονται το υψηλό κόστος των εισροών και ιδιαίτερα των ζωοτροφών και της
φορολογίας, οι τιμές πώλησης, τα δάνεια και οι χρηματοδοτήσεις των κτηνοτρόφων
από τις τράπεζες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η χρήση των βοσκοτόπων.
Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που
πρέπει να εξεταστεί είναι και αυτό της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες
των ποιμνιοστασίων, όπως και η δυνατότητα χρήσης τους στους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ για
τους οποίους η ισχύουσα νομοθεσία περί έργων εγγείων βελτιώσεων –πρόκειται για
τη νομοθετική διάταξη 3881/58- είναι περιοριστική.
Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα αιχμής
που πρέπει άμεσα να ρυθμιστούν, αλλά τα μέτρα που θα ληφθούν δεν πρέπει να
είναι αποσπασματικά αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα που αποτελεί ένα από τα μεγάλα μας όπλα στη μάχη
κατά της κρίσης και στη δημιουργία μιας νέας βιώσιμης οικονομίας.
            Σας
ευχαριστώ.