Tuesday , July 23 2024

Ομιλία: «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

  

Ομιλία Γιώργου Κοντογιάννη κατά τη συζήτηση του Ν/Σ «Ρύθμιση λειτουργίας
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

“Κύριε Πρόεδρε,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο
και ευέλικτο κράτος είναι προφανής. Άλλωστε αν σήμερα βιώνουμε μία πρωτοφανή
οικονομική τραγωδία που έχει επηρεάσει και τον κοινωνικό ιστό της χώρας, αλλά
και την πολιτική μας ζωή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι άλλοι πριν από
μας ή ακόμα χειρότερα κι εμείς οι ίδιοι όταν έπρεπε δεν ήμασταν όσο τολμηροί
επεβάλετο. Κι απ’ ότι φαίνεται είναι ίδιον των πολιτικών μας ηγεσιών να
λειτουργούν ως επιμηθείς και όχι ως προμηθείς. Αλλά δυστυχώς το να προσπαθείς
εκ των υστέρων να διορθώσεις λάθη, δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη που πρέπει να
δείχνει η κοινωνία στην πολιτική, μία εμπιστοσύνη που διαρκώς φθίνει.

Το παρόν
νομοσχέδιο ως προς το πρώτο μέρος του αποτελεί στην ουσία εφαρμογή κοινοτικών
οδηγιών που αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιακή
απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς μέχρι την 1η Ιανουαρίου του
2013. Ήδη στα περισσότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πλήρες άνοιγμα
της ταχυδρομικής αγοράς από το 2011, εκτός από έντεκα μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα, η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση λόγω της μορφολογίας που καθιστά
δυσχερή και εξαιρετικά κοστοβόρα τη διανομή της αλληλογραφίας. Αυτός ήταν
άλλωστε και ο λόγος που η χώρα μας διατήρησε το δικαίωμα παράτασης της
μεταβατικής περιόδου.
Είναι, λοιπόν,
επιβεβλημένη η ανάγκη να υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα εναρμονίζει
την ισχύουσα νομοθεσία με την κοινοτική και θα δημιουργεί το πλαίσιο για τη
σωστή λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Ως προς το
δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχω, κύριε
Υπουργέ, να κάνω μερικές επισημάνσεις. Από το 2000 έχουν ξεκινήσει οι
προσπάθειες για τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στις κεραίες. Ωστόσο ως
τώρα η πράξη απέδειξε ότι η μια μετά την άλλη νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είναι
δυνατόν να εφαρμοστούν, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συνέχεια νέες νομοθετικές
πρωτοβουλίες.
Θεωρώ πως αυτό
γίνεται γιατί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες
είναι απλά θεωρητικοί και δεν ζητείται η συμβολή ατόμων της αγοράς
επαγγελματιών οι οποίοι κατέχουν τεχνικές γνώσεις και είναι σε θέση να
γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες και ανάγκες και πώς
αυτές θα καλυφθούν. Αν αυτή η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε οφείλεται και στο
γεγονός ότι οι έχοντες την εξουσία αντιμετώπισαν όλα τα ζητήματα σε μία
θεωρητική λογική που δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Επιτέλους, ας
καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να ακολουθούμε τη στενόμυαλη λογική του
παρελθόντος. Αν θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά, πρέπει να αλλάξουμε, να
διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και τις αντιλήψεις μας και να είμαστε ανοιχτοί
σε κάθε άποψη απ’ όπου προέρχεται.
Στο νομοσχέδιο
που συζητούμε σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που η αντιμετώπιση είναι
περιοριστική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του άρθρου 22, που καθιερώνεται
ένα Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, δηλαδή η δημιουργία ενός
διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και
φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την
Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αν και η λύση αυτή φαίνεται απλή και ίσως
είναι σήμερα η μόνη τεχνικά εφικτή, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως
είναι το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και η αδυναμία εντοπισμού
του συγκεκριμένου σταθμού που σε κάποια χρονική στιγμή υπερβαίνει τα όρια
εκπομπής.
Η ιδανική λύση
θα ήταν εφόσον στην άδεια του σταθμού καθορίζεται η μέγιστη ισχύς εκπομπής, να
είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός είδους ηλεκτρονικού ταχογράφου.
Τα στοιχεία που θα συνέλεγε η συσκευή αυτή θα κατέληγαν και πάλι στην Εθνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα εμφανιζόταν κάθε υπέρβαση
στην ισχύ εκπομπής του σταθμού και θα υπήρχε πραγματικός έλεγχος ανά κεραία. Το
κόστος θα ήταν πολύ μικρότερο και θα βάραινε τον κάτοχο της συσκευής κεραίας. Η
κρατική επιβάρυνση θα περιοριζόταν στο δειγματοληπτικό προληπτικό έλεγχο.
Εντούτοις, η
λύση αυτή αποκλείεται με την προτεινόμενη διατύπωση του νόμου, καθώς το παρόν
νομοσχέδιο περιγράφει μία συγκεκριμένη τεχνολογία. Θα μπορούσε η διατύπωση να
είναι γενικότερη, περιλαμβάνοντας τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
ώστε να μην αποκλείει καλύτερες τεχνολογίες που θα εμφανιστούν στο αμέσως
προσεχές μέλλον, αφού η τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα όλοι γνωρίζουμε ότι
καλπάζει.
Επομένως,
στην ουσία έχουμε μία διάταξη που είναι ζήτημα χρόνου να ξεπεραστεί, καθώς οι
τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.
Επίσης,
περιοριστική θεωρώ ότι είναι και η αντιμετώπιση του ζητήματος των αδειών στους
μικρούς σταθμούς και στις κατασκευές κεραιών χαμηλής όχλησης -άρθρο 29,
παράγραφος 9- καθώς, όπως φαίνεται, στο παρόν νομοσχέδιο δεν έχει συμπεριληφθεί
η κοινοτική νομοθεσία.
Μέχρι σήμερα
και γι’ αυτούς τους μικρούς σταθμούς ισχύει το καθεστώς της ατομικής
αδειοδότησης. Δηλαδή, πρέπει να έχουν άδειες από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Πολεοδομία κλπ.
Με την
προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η εξαίρεσή τους από την αδειοδότηση. Η
εξαίρεση, όμως, καθώς αυτοί οι σταθμοί είναι βιομηχανικά προϊόντα που πωλούνται
ελεύθερα στο εμπόριο, συνεπάγεται την απαίτηση συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς
κανόνες τυποποίησης, πιστοποίησης και ελέγχου. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά
δεν μπορούν να είναι άλλα παρά αυτά που καθορίζονται από τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα και τα τυχόν ελληνικά.
Ο έλεγχος
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες πιστοποίησης όπως καθορίζονται από τις
ευρωπαϊκές οδηγίες που έχουν εναρμονιστεί με το Ελληνικό Δίκαιο, παραδείγματος
χάρη την Οδηγία για την ηλεκτρική ασφάλεια, την Οδηγία Τηλεπικοινωνιακού
Εξοπλισμού και τους Κανονισμούς για τον έλεγχο της αγοράς της Κοινότητας.
Η νομοθεσία
αυτή πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό της και όχι εν μέρει.
Καθώς κάποιες
από αυτές τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς δεν αποτελούν αρμοδιότητα των δύο
Υπουργών που θα υπογράψουν την κοινή απόφαση που απαιτείται για τον καθορισμό
και τις ρυθμίσεις της κατασκευής κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία
αδειοδότησης, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι θα ληφθεί υπόψη η κοινοτική
νομοθεσία που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Το ίδιο
πρέπει να γίνει και για τις τυποποιημένες κατασκευές κεραιών που προβλέπονται
στην παράγραφο 6, του άρθρου 31, του Ν. 3431/2006, καθώς και αυτές υπάγονται σε
καθεστώς ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης.
Σε μεγάλο
βαθμό, κύριε Υπουργέ, η επιτυχία του νομοσχεδίου θα κριθεί από το περιεχόμενο
των υπουργικών αποφάσεων που θα ακολουθήσουν μετά την ψήφισή του.
Τέλος, μείζον
ζήτημα είναι και αυτό των αδειοδοτήσεων οι οποίες θα πρέπει να δίδονται υπό αυστηρό
πλαίσιο και με ουσιαστικό έλεγχο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
Επίσης, θα
ήθελα να επισημάνω το εξής: Αυτή την ώρα που συζητούμε ένα νομοσχέδιο που θα
έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και δύο χρόνια, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός
Οικονομικών δίνουν μία μάχη στο EUROGROUP.
Ελπίζουμε όλοι ότι η μάχη αυτή θα είναι νικηφόρα για την πατρίδα μας.
Εκείνο, όμως,
που θέλω να επισημάνω κλείνοντας είναι πως για να είναι επιτυχής και στην
υλοποίησή της η όποια απόφαση, πρέπει στο κούρεμα να μετέχει και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, όπως και οι λοιπές κεντρικές τράπεζες.
Επίσης,
πρέπει να εφαρμοστεί η πρόταση της Προέδρου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, της
Ντόρας Μπακογιάννη, την οποία κι έχουν υιοθετήσει οι φιλελεύθεροι της Ευρώπης,
για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ –σχέδιο «Ηρακλής» το έχουν ονομάσει οι φιλελεύθεροι-
που ως στόχο θα έχει την ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας με ενίσχυση των
επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να
αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική
κοινωνία, το πρόβλημα της ανεργίας.
Σας
ευχαριστώ.”