Thursday , July 25 2024

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ: Νέα εμπόδια από την Κυβέρνηση

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης (με αριθμό
483/6-2-2012) του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κοντογιάννη
προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με το αεροδρόμιο
Ανδραβίδας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο Υφυπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης, που θα απαντήσει και στην ερώτηση
κατά την απάντηση στην Βουλή επίκαιρης ερώτησης για το αεροδρόμιο της
Ανδραβίδας τον Δεκέμβριο του 2011, είχε δηλώσει –σας διαβάζω αυτολεξεί-το εξής:
 «Το αεροδρόμιο θα συνεχίσει να
είναι και στρατιωτικό μετά τη λειτουργία του και ως πολιτικό. Πρέπει να
συνδυαστούν οι δύο δραστηριότητες.

Γι’ αυτό χρειάζεται συναπόφαση. Επειδή
αθροιστικά οι υποδομές που πρέπει να αναπτυχθούν ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια
ευρώ με βάση τον κανονισμό του Ε.Σ.Π.Α., θα πρέπει να συνοδεύει το έργο η
μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί από τις εθνικές
αρχές, αλλά και τις κοινοτικές. Βρισκόμαστε στην τελική φάση και περιμένουμε
από το ΓΕΑ, που σε συνεργασία με την ΥΠΑ έχουν αναλάβει την εκπόνηση της
μελέτης για το διάδρομο και την αναβάθμισή του».

Κατά την επίσκεψη στην Ηλεία στις 31 Γενάρη του 2012 -πριν λίγες ημέρες
δηλαδή- ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε, επίσης, τα
εξής για το συγκεκριμένο θέμα: «Έχω δώσει οδηγίες να εκπονηθεί μία πλήρης
μελέτη, ώστε παρά το γεγονός ότι έχουμε δημοσιονομικές πιέσεις αυτόν τον καιρό
μέσω άλλων προγραμμάτων, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση αυτού του αεροδρομίου».
Είναι προφανές ότι ενώ τον Ιούλιο του 2011 είχε εκδοθεί απόφαση της ΥΠΑ
για την έγκριση νέου ποσού ύψους 31,5 εκατομμυρίων ευρώ για το πολιτικό
αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, οπότε και διεφάνη πως η δημοπράτηση του έργου από
την ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος μετά από δεκαετίες αναμονής και χιλιάδες
προσκόμματα που ετέθησαν από όλες τις κατευθύνσεις ήταν θέμα ημερών να γίνει, ο
συνδυασμός της λειτουργίας του πολιτικού αεροδρομίου με έργα αναβάθμισης του
στρατιωτικού, έχει μπλοκάρει και πάλι το έργο.
 Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο ερωτώ τον
αρμόδιο Υπουργό: Πρώτον, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα ποσά από την ΥΠΑ και το
Ε.Σ.Π.Α. περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των έργων που
απαιτούνται για τη λειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας, γιατί
δεν γίνεται η δημοπράτηση του έργου, χωρίς τα έργα αναβάθμισης του στρατιωτικού
αεροδρομίου, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του πολιτικού
αεροδρομίου, με δεδομένη μάλιστα τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία
βρίσκεται η χώρα και με δεδομένο βέβαια ότι η λειτουργία του πολιτικού
αεροδρομίου θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη των υποδομών; Δεύτερον, πότε θα
γίνει επιτέλους η δημοπράτηση του πολιτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ιωάννης
Μαγκριώτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και το συνάδελφο που φέρνει και πάλι το θέμα στη Βουλή, όπως
έκαναν και άλλοι συνάδελφοι από την Ηλεία. Θα του απαντήσω και πάλι ότι εμείς
εμμένουμε στο σχεδιασμό ως Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη
μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ανδραβίδας και σε πολιτικού και την
ταυτόχρονη λειτουργία του –γιατί είναι ανάγκη να λειτουργεί και ως στρατιωτικό-
ως πολιτικό. Αυτή είναι η βασική επιλογή και σε αυτή εμμένουμε και γι’ αυτήν
εργαζόμαστε.
Για το λόγο αυτό, ακριβώς, έχουμε προβεί σε μία σειρά από ενέργειες και
προσπάθειες, οι οποίες μας έχουν φέρει σε ένα τελικό σημείο για τη δημοπράτηση
του έργου. Τόσο η διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υποδομών, η ενδιάμεση αρχή
μεταφορών έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και έχει προχωρήσει στην ένταξη του
τμήματος των υποδομών που θα χρηματοδοτηθεί από το τομεακό πρόγραμμα του
Υποδομών, όσο επίσης η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με το ΓΕΑ
και με το ΓΕΕΘΑ για την ολοκλήρωση των μελετών και την ένταξη και χρηματοδότηση
από το περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας των υπόλοιπων
υποδομών και κυρίως του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης, αλλά και του χώρου
στάθμευσης των αεροσκαφών.
Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, ως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων που
εποπτεύουμε και την αντίστοιχη υπηρεσία την ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος να
προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Με βάση, όμως, τους κοινοτικούς κανονισμούς,
επειδή αθροιστικά το έργο ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, χρειάζεται μία
μελέτη κόστους-οφέλους, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα
Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αξιολογηθεί, ότι τα κοινοτικά χρήματα, τα οποία θα
επενδυθούν -γιατί θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το Ε.Σ.Π.Α.- στο αεροδρόμιο της
Ανδραβίδας έχουν αντίκρισμα αναπτυξιακό. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουν και ότι θα
είναι θετική και η απόφαση. Αυτή, όμως, η μελέτη κόστους-οφέλους ακόμη δεν έχει
γίνει και πρέπει να γίνει. Η θέση και η εκτίμησή μας είναι ότι πολύ γρήγορα θα
γίνει.
Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο έχει τεθεί από το 2005 από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο η χώρα μας δεν το αξιολόγησε όσο θα έπρεπε μέχρι
σήμερα, δεν το πήρε υπ’ όψιν της σε πολλά έργα. Όμως, πρέπει να σας πω εν
συντομία ότι το Δεκέμβρη ήρθε ακόμη μια επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με
βάση την Κοινοτική Οδηγία του 2005, η οποία κοινοποιήθηκε, που έλεγε ότι πλέον,
επειδή τα αεροδρόμια ζουν σε ένα ανοικτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως
γνωρίζετε, κάθε κρατική χρηματοδότηση, οπωσδήποτε και κοινοτική, πρέπει να έχει
και μια άλλη αξιολόγηση, διότι αυτή η κρατική χρηματοδότηση δημιουργεί
προβλήματα στη λειτουργία άλλων αεροδρομίων, τα οποία επίσης έχουν
χρηματοδοτηθεί από κρατικά και κοινοτικά χρήματα. Είναι, δηλαδή, βασική αρχή
του ανταγωνισμού.
Κύριε συνάδελφοι, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί όλες αυτές
τις Οδηγίες και η κάθε χώρα, η οποία υποδέχεται και εισπράττει κοινοτικές
επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις, θα πρέπει να τα παίρνει υπ’
όψιν όλα αυτά. Χρειάζεται, λοιπόν, και μια τέτοια αξιολόγηση. Αυτή η
αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα πρέπει επίσης να έχει
θετικά αποτελέσματα, για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου.
Από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, όπως είπα, ολοκληρώθηκαν όλες οι
διαδικασίες και ταυτόχρονα έχουν δεσμευθεί και οι πόροι. Το ίδιο έχει γίνει και
από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι θα υπάρξει χρηματοδότηση απ’ αυτούς
τους δυο φορείς. Μένουν, όμως, αυτά τα δυο σημαντικά θέματα, τα οποία
πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών μας με το
ΓΕΑ έχει καταδείξει ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί το ένα αντικείμενο από το
άλλο, ότι δεν μπορεί δηλαδή να κατασκευαστεί μόνο ο αεροσταθμός και ο χώρος
στάθμευσης, χωρίς να έχουμε και αναβάθμιση του διαδρόμου προσγείωσης και
απογείωσης. Αυτή είναι η θέση του ΓΕΑ, που έκανε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τη
μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο
Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηλείας κ. Γεώργιος Κοντογιάννης έχει το λόγο, προκειμένου
να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, μένω έκπληκτος, διότι κάθε φορά που φέρνουμε στη Βουλή το συγκεκριμένο
θέμα τίθενται και νέες προϋποθέσεις. Ξεπροβάλουν σαν τη Λερναία Ύδρα – για να
χρησιμοποιήσω και εγώ μια φράση του συρμού που λέγεται τις τελευταίες μέρες για
τα διάφορα μέτρα- νέες προϋποθέσεις, απαιτήσεις, από την πλευρά του κράτους.
Όταν ξεκίνησε το έργο εδώ και χρόνια, δεν υπήρχαν ούτε οι απαιτήσεις του
ΓΕΑ για εκσυγχρονισμό του Στρατιωτικού Αεροδρομίου, ούτε η δεύτερη μελέτη που
μας είπατε σήμερα για το εάν δημιουργείται πρόβλημα σε άλλα ανταγωνιστικά
αεροδρόμια. Ποια είναι τα άλλα ανταγωνιστικά αεροδρόμια, όταν έχετε όλα τα ξένα
τουριστικά πρακτορεία να σας λένε να βρεθεί αεροδρόμιο όσο γίνεται πιο κοντά
στην Ολυμπία; Θέλουν αεροδρόμιο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ολυμπία.
Δώσατε εκατομμύρια, για να αναβαθμίσετε το Αεροδρόμιο του Αράξου πριν από
κάποια χρόνια ως πολιτεία…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ(Υφυπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων):
Η προηγούμενη Κυβέρνηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως,
η προηγούμενη Κυβέρνηση. Και στην προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία υπηρέτησα,
έκανα τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Η πολιτεία, όμως, είναι μια και έχει συνέχεια
και δεν μπορούμε να δικαιολογούμε σημερινές πράξεις μας με λάθη του
παρελθόντος.
Να δεχθώ, λοιπόν, την αναβάθμιση που θέλει το ΓΕΑ. Από εκεί και έπειτα,
δεν ξέραμε όλο αυτό το διάστημα ότι χρειάζεται να μην πλήττεται ανταγωνιστικό
αεροδρόμιο; Όταν όλοι οι τουριστικοί πράκτορες ζητούν όσο το δυνατόν κοντύτερα
στην Ολυμπία αεροδρόμιο, γιατί εμείς δεν δίνουμε έμφαση στα έργα που
απαιτούνται, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Αεροδρόμιο της Ανδραβίδας με
ασφάλεια για τις πολιτικές πτήσεις, για την προσγείωση πολιτικών αεροσκαφών;
Θέλουν μόνο χώρο υποδοχής επιβατών, χώρο υποδοχής αποσκευών και ένα γραφείο του
αερολιμενάρχη.
Κύριε Υφυπουργέ, μας λέτε μόνο ότι εμμένετε, γιατί καταλαβαίνετε προφανώς
τη σημασία που έχει για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Ξέρετε ότι
υπάρχουν και περιμένουν έξω από την πόρτα της χώρας μας επενδύσεις; Μόνο έξω
από τον Πύργο, στην περιοχή της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, περιμένουν
επενδύσεις της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν θέσει ως όρο τη
λειτουργία του Αεροδρομίου της Ανδραβίδας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν είναι
δυνατόν να σκεφτόμαστε αν θα ξοδέψουμε ή δεν θα ξοδέψουμε 20 ή 30 ή 40
εκατομμύρια για να αναβαθμίσουμε ένα αεροδρόμιο, όταν πρόκειται να εισπράξουμε
500 εκατομμύρια.
 Αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε και να κάνουμε πιο  γρήγορα; Δεν θα ανοίξει αυτή η πύλη προς την
Αρχαία Ολυμπία και προς τα 135 χιλιόμετρα παραλίας της Ηλείας; Είναι μία
περιοχή η οποία έχει πληγεί βάναυσα από τη φύση τα τελευταία χρόνια και
χρειάζεται με κάθε τρόπο να γίνει κάτι για να την ενισχύσουμε σε υποδομές. Ο
δρόμος δεν γίνεται. Τα λιμάνια ψευτοχρηματοδοτούνται. Κάπως πρέπει να φτάνει ο
κόσμος. Και μη μου πείτε ότι ο Άραξος είναι κοντά. Ο Άραξος θα είναι κοντά όταν
θα γίνει ο δρόμος που και πάλι έχω τις επιφυλάξεις μου γιατί ξέρετε ότι μεταξύ
Αράξου και Νέας Εθνικής Οδού υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορεί να ανοίξει ο
δρόμος.
Άρα, οι προϋποθέσεις που θέτουν ένα τέταρτο από την Αρχαία Ολυμπία το
πολύ, μετά από 10 ώρες πτήσεις από την Αμερική ή δεν ξέρω πόσες ώρες από την
Αυστραλία, είναι σημαντικές για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί την περιοχή.
Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να ενισχύσουμε αυτόν τον τόπο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
(Γρηγόριος Νιώτης):
Ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συμμερίζομαι την αγωνία του κυρίου συναδέλφου και την
αντίδρασή του απόλυτα, όπως και των άλλων συναδέλφων και των παραγόντων της
Ηλείας, ειδικά σε μία περίοδο που η Ηλεία έχει δεχθεί και άλλες καταστροφές από
τις πλημμύρες, για τις οποίες θα ήθελα να σας πω ότι θα είμαστε αρωγοί.
Περιμένουμε από τα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης την οριοθέτηση των περιοχών
που έχουν πληγεί, για να προχωρήσουμε στην έκδοση των ανάλογων αποφάσεων με τα
συναρμόδια Υπουργεία, για να υπάρξουν οι αποζημιώσεις, παρόλη τη δύσκολη
οικονομική κατάσταση, όπως ξέρετε, στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Θα ήθελα να πω ότι στόχος μας είναι και εμμένουμε –το
τονίζω αυτό κύριε συνάδελφε- ότι μπορεί και πρέπει να γίνει αυτό το Αεροδρόμιο.
Από την άλλη πλευρά όμως, από τη στιγμή που διεκδικούμε κοινοτικά χρήματα για
να χρηματοδοτήσουμε το έργο, δεν μπορούμε να παραβιάζουμε τους κοινοτικούς
κανονισμούς. Διότι τα έργα αυτά θα αξιολογηθούν από την αρμόδια διαχειριστική
αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης και φυσικά από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επειδή αναφερθήκατε ότι αυτά δεν υπήρχαν, θέλω να σας πω
ότι υπήρχαν το 2005-2006. Απλώς όταν ανακοινώνεται ένα έργο στην προγραμματική
περίοδο, δεν τα παίρνουν οι κυβερνήσεις συνήθως υπόψη τους, θεωρώντας ότι στην
πορεία θα τα ξεπεράσουν. Όταν έρχεται, λοιπόν, η στιγμή των εγκρίσεων, των
εντάξεων, των δημοπρατήσεων, τότε βρίσκουν μπροστά τους κανονισμούς και πολλές
φορές την ελαστικότητά τους.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλω να πω ότι τα θέματα των
κανονισμών υπήρχαν, απλώς αναδεικνύονται ως σημαντικά όταν έρχεται η στιγμή της
ένταξης της δημοπράτησης. Τη στιγμή της εξαγγελίας του έργου όλα είναι όμορφα.
Ούτε οι κανονισμοί είναι μπροστά μας ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
Άρα, σε συνεργασία τόσο με το ΓΕΑ όσο και με το
Υπουργείο Ανάπτυξης, πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και
να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση. Όπως τόνισα και προηγούμενα από την πλευρά του
Υπουργείου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες, υπάρχουν οι
εγκρίσεις και η ετοιμότητα να πάμε στη δημοπράτηση του έργου.
Θα συζητήσουμε και συζητούμε με το ΓΕΑ αυτό που είπατε
και εσείς –παρότι μας έχει πει πως πρέπει να γίνουν και τα δύο έργα- ότι η
αναβάθμιση του διαδρόμου είναι ζωτικής σημασίας. Μάλιστα το ΓΕΑ θεωρεί ότι έχει
προτεραιότητα η αναβάθμιση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης σε σχέση με τον
αεροσταθμό. Πως θα μπορούσε, δηλαδή, να πάει πίσω η κατασκευή του αεροσταθμού,
στο βαθμό που θα έχουμε προβλήματα με τους κοινοτικούς Κανονισμούς ή με
οτιδήποτε άλλο.
Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία. Οι
ερωτήσεις σας βεβαίως και η επιμονή σας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και θα
συνεχίσουμε αυτή τη προσπάθεια.
Ευχαριστώ πολύ.