Tuesday , July 16 2024

Εγκληματική η διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ

(το
άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χρηματιστήριο»)
Η
απαίτηση της τρόικας για μείωση των κατωτάτων μισθών και στον ιδιωτικό τομέα,
αποδεικνύει την αποτυχία τόσο της ίδιας όσο και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να
υλοποιήσουν το πρόγραμμα διάσωσης της χώρας.
Είναι
σαφές ότι πρόκειται για σπασμωδικές κινήσεις αφού η τρόικα δεν εννοεί να
αντιληφθεί πώς πραγματικά λειτουργεί η ελληνική οικονομία.
Δεν
μπορούν να αντιληφθούν ότι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κυρίαρχο πρόβλημα δεν
είναι οι υψηλοί μισθοί, αφού με διάφορους τρόπους( μειωμένο ωράριο, άτυπη
μαθητεία, μπλοκάκι)προσαρμόζονται, αλλά η υπερφορολόγηση και η χρηματοδοτική
ασφυξία, για τις οποίες η τρόικα έχει η ίδια ευθύνη, αφού αποδέχθηκε την άρνηση
της κυβέρνησης να μειώσει τις κρατικές δαπάνες και τη μη τήρηση των στόχων
μείωσης των ελλειμμάτων που προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο. Αποδέχεται έτσι μέτρα τα
οποία ουσιαστικά περιθωριοποιούν στο σύνολό τους τις υγιείς, νομοταγείς και
δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.

Η
διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ ήταν εγκληματική:
         
Από τον Οκτώβριο του 2009 έως το Μάιο
του 2010, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και απαξιώθηκε η οικονομία της χώρας.
         
Η Τρόικα αντί να προωθήσει
μεταρρυθμίσεις που θα άλλαζαν τη δομή στο άρρωστο και σπάταλο κράτος, ενέκρινε
την εύκολη, αλλά αδιέξοδη, λύση της υπερφορολόγησης και στέρεψε την αγορά από
ρευστότητα.
         
Δεν τέθηκαν σαφείς στόχοι για την
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ούτε προσφέρθηκε τεχνική βοήθεια.
         
Η Ε.Ε δεν επέμεινε στις άμεσες
ιδιωτικοποιήσεις πριν το χρηματιστήριο μηδενίσει την αξία των κρατικών
επιχειρήσεων.
         
Η Τρόικα δεν επέμεινε στην περικοπή
δαπανών στο δημόσιο.
         
Τα ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς
διαρθρωτικές αλλαγές, τροφοδοτούσαν μόνο την κατανάλωση και όχι τις επενδύσεις.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα
δεν λύνεται με την περαιτέρω αποδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα αλλά με την
ενίσχυσή του.
Και αυτό θα γίνει όταν ληφθούν άμεσα
μέτρα που θεραπεύουν χρόνια προβλήματα όπως:
 • Η
  μείωση του τεράστιου, διεφθαρμένου και αναποτελεσματικού κράτους. (Οι
  αποκρατικοποιήσεις θα αποτρέψουν εφεδρείες και απολύσεις).
 • Το
  άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
 • Η
  εξάλειψη των χρονοβόρων διαδικασιών για την υλοποίηση επενδύσεων.
 • Η
  πάταξη της μαύρης αγοράς μέσω της εφαρμογής ενός δίκαιου, σταθερού και
  απλοποιημένου φορολογικού συστήματος.
Η κρίση που πλήττει τη χώρα είναι
κυρίως πολιτική και δευτερευόντως οικονομική.
Η μεν κυβέρνηση είναι ανίκανη να
εφαρμόσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση αφού δεν αγγίζει το
βαθύ πράσινο, πολυδάπανο και διεφθαρμένο κράτος που η ίδια δημιούργησε, η δε
Αξιωματική Αντιπολίτευση επιμένει σε μια λαϊκίστικη αντιμετώπιση της κρίσης,
αφού πιστεύει ότι χαϊδεύοντας αυτιά θα έχει εκλογικά οφέλη.
Με αυτές τις πολιτικές όμως η κρίση θα βαθαίνει και
ο λαός θα υποφέρει ακόμη περισσότερο. Χρειάζεται ρεαλισμός και αλήθεια. Είναι
βέβαιο ότι πρέπει να ματώσουμε, αλλά είναι επίσης βέβαιο ότι πρέπει να ματώσουν
και εκείνοι που μέχρι σήμερα, λόγω πελατειακών σχέσεων, προστατεύονται από τα
δύο μεγάλα κόμματα. Οι πλάτες των ειλικρινών και νομοταγών πολιτών δεν αντέχουν
άλλες άδικες θυσίες.
(το
άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Χρηματιστήριο»)