Thursday , February 29 2024

Κυβερνητική αδιαφορία για τον αποκλεισμό Μακίστου και Αρτέμιδας √«Μπαλώματα» και όχι οριστικές λύσεις για το οδικό δίκτυο της Ηλείας

            Με
εμβαλωματικές λύσεις, οι οποίες, μάλιστα, δεν θα υλοποιηθούν άμεσα αλλά σε
βάθος χρόνου αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει στο
οδικό δίκτυο της Ηλείας, λόγω της διάβρωσης που υπέστη το έδαφος και των
συνεχών καθιζήσεων μετά τις πυρκαγιές του 2007.
            Αυτό είναι το συμπέρασμα που
προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Γ. Μαγκριώτη στην Ερώτηση
που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Ηλείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας Γιώργος
Κοντογιάννης.

            Μάλιστα ο Υφυπουργός Υποδομών στην
απάντησή του αναφέρει πως το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου
και διαβιβάζει έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
            «Η
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας με εργολαβίες συντηρήσεων με προϋπολογισμούς
που πλησιάζουν κατ’ έτος το ποσό του 1.000.000 €, προβαίνει σε αποκαταστάσεις
ζημιών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Ηλείας που το μήκος του υπερβαίνει τα
840 χλμ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επούλωση λάκκων, ασφαλτικούς τάπητες κατά
τμήματα, στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, άρσεις καταπτώσεων οδοστρωσίες, αντιστηρίξεις
κλπ.
            Το
επαρχιακό δίκτυο στο νότιο τμήμα του Ν. Ηλείας έχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα
καθιζήσεων-κατολισθήσεων το οποίο επιδεινώθηκε μετά τις πυρκαγιές του 2007.
            Στον
άξονα από Ζαχάρω-Αρήνη προς Αρτέμιδα και Μάκιστο
υπάρχουν καθιζήσεις που σημειώνονται
κάθε χρόνο, μετά από έντονες βροχοπτώσεις 
και αποκαθίστανται με προσωρινές λύσεις οδοστρωσιών, έργων αποστράγγισης
και ασφαλτικών ταπήτων, δεδομένου ότι αφενός νέες χαράξεις δεν είναι εφικτές
λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής και, αφετέρου, μόνιμες λύσεις
αντιμετώπισης των προβλημάτων θα απαιτούσαν πανάκριβα τεχνικά έργα
(πασσαλοσυστοιχίες μεγάλου βάθους κλπ.).
            Οι
οικισμοί Αρτέμιδας και Μακίστου εξυπηρετούνται σήμερα μέσω της οδού
Ζαχάρω-Ξηροχώρι-Σμέρνα και όταν παρέλθει η περίοδος των βροχοπτώσεων, το Μάρτιο
μήνα, η Δ/νση Τεχνικών Έργων θα προχωρήσει σε αποκατάσταση της καθίζησης,
δεδομένου ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.
            Όσον
αφορά στο δρόμο Κρέστενα-Χάνι Κορμπά-Ανδρίτσαινα, ο οποίος είναι ο
σημαντικότερος οδικός άξονας της Νότιας Ηλείας, η ανωτέρω υπηρεσία τον συντηρεί
συστηματικά. Στην περιοχή Τρυπητής, πριν τη γέφυρα του χείμαρρου
«Τσεμπερούλας», όπου στις αρχές του 2009 έγινε καθίζηση-καταβύθιση του δρόμου,
με αποτέλεσμα τη διακοπή της συγκοινωνίας, έγινε προσωρινά έργο παραλλαγής της
χαράξεως του δρόμου, και ταυτόχρονα έγινε μελέτη για οριστική αποκατάσταση
προϋπολογισμού 1.785.000 €. Το έργο δημοπρατήθηκε και περιλαμβάνει κατασκευή
δύο πασσαλοσυστοιχιών ανάντη και κατάντη του δρόμου, καθώς και κατασκευή τοίχων
ανάσχεσης, συρματοκιβώτια και λοιπά έργα οδοποιίας. Το έργο βρίσκεται σε
εξέλιξη, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης του από την
ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
            Επίσης
στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα μετά τη διασταύρωση Διασέλλων, όπου
κατολισθαίνει περίπου 25 χρόνια, ένα τμήμα σε μήκος 250μ, έγινε μελέτη
προϋπολογισμού 3.690.000 € και υπεβλήθη πρόταση με τίτλο «Εκτέλεση
Αντιολισθητικών-Αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή Διασσέλων Ν. Ηλείας» στον
άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδας» του
Ε.Π ΔΕΠΙΝ, στη θεματική προτεραιότητα 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων» και απερρίφθη από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή διότι «πρόκειται για σημειακή παρέμβαση για την εξασφάλιση
οδικού δικτύου». Γενικότερα ο άξονας αυτός παρακολουθείται και συντηρείται
συστηματικά από την ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική
βατότητα και ασφάλεια της κυκλοφορίας.
            Τέλος όσον αφορά στον οικισμό
Φρίξας,
πρόκειται για κατολισθαίνοντα οικισμό και γίνονται μελέτες
γεωλογικής καταλληλότητας κλπ. σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ και το Δήμο Κρεστένων
για μεταφορά του οικισμού σε οικόπεδο πλησίον της πόλεως Κρεστένων».